Sekce

Grant Program

Klasifikace

Project

Projekt

3. Etáž

Místo

3. Etáž

3. Etáž je unikátní kulturní prostor v nově zrekonstruovaném interiéru bývalé Brillovy továrny ze 30. let minulého století. Architekti studia Henkai iniciovali v roce 2014 rekonstrukci a nové využití velkorysého prostoru výrobní haly bývalé továrny na punčochové zboží. V čele s Danielem Barošem založili a již několik let rozvíjejí platformu pro kulturní spolupráci osvícených nájemců industriálního objektu, kteří ve svém volném čase organizují umělecký a edukativní program galerie umístěné ve společně spravovaném prostoru bývalé továrny. Pro místní obyvatele se 3. Etáž stala důležitým a jedinečným bodem na skromné kulturní mapě malého moravského městečka. Během pětiletého působení má tato tvůrčí a produkční jednotka, pracující metodou DIY, za sebou bezpočet výstav, přednášek, hudebních vystoupení a debat s pozvanými osobnostmi. Spolupodílí se také na organizování experimentálního koncertního cyklu Hudební fujaré.