Alena Dvořáková / Viktor Fischer

Všední slavnosti
humanitární fotografie

Alena Dvořáková a Viktor Fischer jsou čeští dokumentární fotografové, zameřují se na humanitární témata. Uspořádali desítky společných a samostatných autorských výstav, zúčastnili se řady výstav a fotografických projektů. Zaměřují se na humanitární fotografii a působí také jako kurátoři výstav, jsou držiteli mnoha ocenění a grantů.

Alena Dvořáková se narodial 26. 4. 1970 v Humpolci. V r. 1988 absolvovala Střední zdravotnickou školu v Brně, obor rehabilitace. V letech 1988-1992 pracovala v léčebně dlouhodobě nemocných a v sanatoriu pro děti s kombinovaným postižením v Praze. V letech 1993-2000 absolvovala FAMU, katedru fotografie. V roce 1992 zakládá s Viktorem Fischerem Fotoateliér AFIS. Ve své tvorbě se věnuje dokumentárním projektům, portrétní fotografii a práci v ateliéru. Pracuje jako kurátorka fotografických výstav. Volná fotografka, členka Asociace profesionálních fotografů ČR, Syndikátu novinářů ČR a Ochranné organizace autorské.

Fotografické projekty
1993 - Klášter Želiv, ČR (dokument, soubor portrétů)1994–1996 - Nouzová kolonie Slatiny, Praha, ČR (dokument, soubor portrétů)
1995–1997 - Zahrádka, ČR (dokument, soubor portrétů)
1998 - Misie – Kazachstán (dokument, soubor portrétů)
1996–1998 - grant České foto, Fotografie české společnosti
1999 - Misie – JAR (dokument, soubor portrétů)1999 - Vesnice v Praze, ČR
2000–2001 - Misie – Argentina, Chile1998–2003 - Misie – Česká republika2002 - Horníci, ČR - Povodně, ČR, projekt Voda2003 - Farma Ondřejov, ČR - Utrpení ptáků, Belgie, projekt Voda
- Katastrofa Prestige, Francie, projekt Voda
2003–2004 – Rybáři, ČR, projekt Voda
2004 - Rybáři na Baltu, Polsko, projekt Voda
Ceny a granty
1996 - České foto (pro PRO – HELVETIA), fotografie české společnosti, s dalšími fotografy
1999 - Czech Press Photo, 3. cena (Každodenní život – série), Misie – Kazachstán, spolu s Viktorem Fischerem
2000 - grant Honeywell, projekt Vesnice v Praze, spolu s Ing. Věrou Dvořákovou-Janů, CSc., a Viktorem Fischerem
- grant Prahy 6, projekt Vesnice v Praze, spolu s Ing. Věrou Dvořákovou-Janů, CSc., a Viktorem Fischerem
- Czech Press Photo, 3. cena (Každodenní život – série), Misie – JAR, spolu s Viktorem Fischerem
- grant Prahy 1, pro výstavu Misie – Kazachstán v Pražském domě fotografie, spolu s Viktorem Fischerem
2001 - Nominace World Press Photo – Joop Swart Masterclass 2001 - Czech Press Photo, 1. cena – Zlaté oko (Každodenní život – série), Misie – Argentina, Chile, spolu s Viktorem Fischerem
2002 - Nominace World Press Photo – Joop Swart Masterclass 2002
2002 - Leica Oscar Barnack Award – finále, šest nejlepších účastníků, spolu s Viktorem Fischerem
2002 - Czech Press Photo, cena UNICEF, spolu s Viktorem Fischerem
- Czech Press Photo, 3. cena (Každodenní život – série), Misie – Česká republika, spolu s Viktorem Fischerem
- Czech Press Photo, 2. cena (Sport – série), Hokejový turnaj, spolu s Viktorem Fischerem
- Czech Press Photo, 2. cena (Aktualita – série), Boj o starou Prahu, spolu s Viktorem Fischerem2003 - Czech Press Photo, 1. cena – Zlaté oko (reportáž), Utrpení ptáků, spolu s Viktorem Fischerem
Autorka a Kurátorka
1998 - Almata, Dům družby, součást setkání Kruglyj stol, františkánský klášter, spolu s Viktorem Fischerem
2000 - Údolí štěstí, skupinová fotografická výstava k nedožitým 88. narozeninám opata Víta Bohumila Tajovského, spolu s Viktorem Fischerem, kostel sv. Víta, Pelhřimov
2001- Propojení obrazem – Česká humanitární fotografie 1990–2000, třicet autorů, dvacet pět projektů. Koncepce výstavy, výběr fotografií, produkce s Viktorem Fischerem, Nejvyšší purkrabství Pražského hradu, Praha. Reprizováno
2002 - Povodně 2002, Fotografové na pomoc postiženým povodněmi, spolu s Viktorem Fischerem (třicet tři autoři, reprizováno ve čtrnácti zemích světa), ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí ČR, Správou českých center, Ministerstvem životního prostředí, humanitární organizací ADRA
2002 - Individuality v dokumentu Asociace fotografů ČR, spolu s Viktorem Fischerem, Galerie Fronta, Praha. Reprizováno – Národní muzeum fotografie, Jindřichův Hradec, Galerie G4, Cheb a České centrum, Stockholm
Výstavy (výběr)
1997 - Objektivita, skupinová výstava studentů FAMU, Galerie u Řečických, Praha
- Skupinová výstava studentů FAMU, Filozofická fakulta UK, Praha- Liturgický rok, Dům umění, Brno, skupinová výstava
1998 - Skupinová výstava studentů FAMU, Výmar, Německo
-Všední slavnosti, Plasy, spolu s Viktorem Fischerem, Danielem Šperlem,Jindřichem Štreitem. Reprizováno – hrad Zvíkov
- Zločiny komunismu, klášter dominikánů, Rajhrad, skupinová výstava
- Almata, Dům družby – součást setkání Kruglyj stol, klášter františkánů, spolu s Viktorem Fischerem, Danielem Šperlem, Petrem Zinkem
1999 - Misie – Kazachstán, klášter dominikánů, Rajhrad, spolu s Viktorem Fischerem
- Misie – Kazachstán, Barberton, JAR, spolu s Viktorem Fischerem
- Misie – Kazachstán, Panský dům, Uherský Brod, spolu s Viktorem Fischerem
- Misie – Kazachstán, galerie Městská kina, Uherské Hradiště, spolu s Viktorem Fischerem
- Czech Press Photo 1999, Staroměstská radnice, Praha, skupinová výstava
2000 - 1999 – Fotografie české společnosti, Nejvyšší purkrabství Pražského hradu, Praha, skupinová výstava- Údolí štěstí, kostel sv. Víta, Pelhřimov, spolu s Viktorem Fischerem, Pavlem Diasem, Evženem Sobkem. Reprizováno – stálá expozice, klášter Želiv
- Misie – JAR, Praha, spolu s Viktorem Fischerem
- Želivský poklad (Objevy evropského dědictví), Jihočeské muzeum České Budějovice, fotografická účast na výstavě
- Misie – JAR, galerie Žlutá ponorka, Znojmo, spolu s Viktorem Fischerem
- Misie – Kazachstán, Pražský dům fotografie, Praha, spolu s Viktorem Fischerem
- Misie – JAR, galerie Městská kina, Uherské Hradiště, spolu s Viktorem Fischerem
- Czech Press Photo 2000, Staroměstská radnice, Praha, skupinová výstava - Absolventská výstava FAMU, Novoměstská radnice, Praha, skupinová výstava - Propojení obrazem – Česká humanitární fotografie 1990–2000, Senát ČR, Praha, skupinová výstava
2001 - Misie – Kazachstán, JAR, Galerie G4, Cheb, spolu s Viktorem Fischerem
- Propojení obrazem – Česká humanitární fotografie 1990–2000, Nejvyšší purkrabství Pražského hradu, Praha, skupinová výstava- Propojení obrazem – Česká humanitární fotografie 1990–2000, galerie Národní university T. G. Ševčenka, Kyjev, skupinová výstava
- Zahrádka na Želivce, Muzeum Dr. Aleše Hrdličky, Humpolec
- 1999 – Fotografie české společnosti, Galerie G4, Cheb, skupinová výstava
- Zahrádka na Želivce, Žlutá ponorka, Znojmo - Czech Press Photo 2001, Staroměstská radnice, Praha, skupinová výstava
2002 - Misie – Kazachstán, Městská galerie, Šternberk, spolu s Viktorem Fischerem
- Propojení obrazem – Česká humanitární fotografie 1990–2000, Galerie G4, Cheb, skupinová výstava
- Propojení obrazem – Česká humanitární fotografie 1990–2000, České centrum, Moskva, skupinová výstava - Zlatý fond, Národní muzeum fotografie, Jindřichův Hradec, skupinová výstava- Povodně 2002 – Fotografové na pomoc postiženým povodněmi, uvedeno v Budapešti, Bratislavě, Brně, Haagu, Kyjevě, Londýně, Paříži, Mnichově, New Yorku, Los Angeles, Varšavě, Vídni, Sofii, Stockholmu, Tel Avivu, Drážďanech a v sídle Rady Evropy ve Štrasburku, ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí ČR, Správou českých center, Ministerstvem životního prostředí ČR, humanitární organizací ADRA, skupinová výstava
- Co neodnesla voda, Leica Gallery Prague, Praha, dražba na pomoc postiženým povodněmi
-Výstava a aukce na pomoc zatopenému PHP, Tidal Wawe Gallery, Hereford Photography Festival
- Po potopě, Galerie Mánes, Praha. Reprizováno na Měsíci fotografie v Bratislavě, skupinová výstava
Praha pod vodou, Staroměstská radnice, Praha, skupinová výstava
- Festival dokumentárního filmu – Česká sezóna ve Francii 2002, Rouen, Francie, skupinová výstava
Czech Press Photo 2002, Staroměstská radnice, Praha, skupinová výstava
2002–2003 - Propojení obrazem – Česká humanitární fotografie 1990–2000, Moravská galerie – Místodržitelský palác, Brno, skupinová výstava 2003 - Individuality v dokumentu AFČR, Galerie Fronta, Praha, skupinová výstava
- Individuality v dokumentu AFČR, Národní muzeum fotografie, Jindřichův Hradec, skupinová výstava- Propojení obrazem – Česká humanitární fotografie 1990–2000, Severočeské muzeum, Liberec, skupinová výstava- Individuality v dokumentu AFČR, České centrum, Stockholm, skupinová výstava- Czech Press Photo 2003, Staroměstská radnice, Praha, skupinová výstava
2004 - Utrpení ptáků, galerie Žlutá ponorka, Znojmo, spolu s Viktorem Fischerem - Individuality v dokumentu AFČR, Galerie G4, Cheb, skupinová výstava
ZASTOUPENÍ VE SBÍRKÁCH
Národní muzeum fotografie, Jindřichův Hradec
Moravská galerie, Brno
UMPRUM, Praha
Galerie města Čáslav
Soukromé sbírky v ČR, JAR, USA
Viktor Fischer nar. 28. 3. 1967 v Praze. Po absolvování Střední průmyslové školy stavební v roce 1985 pracoval jako stavební mistr. Se základy fotografie se seznámil v průběhu základní vojenské služby. Postupně se stal členem pražského Fotoklubu Domu kultury kovoprůmyslu, navštěvoval Pražskou fotografickou školu (1987-1990), v roce 1989 studoval Institut tvůrčí fotografie, absolvoval FAMU, katedru fotografie (1990- 1997). V té době pracoval jako noční hlídač. V roce 1992 zakládá s Alenou Dvořákovou Fotoateliér AFIS. Od ukončení studia na FAMU se věnuje dokumentárním projektům a práci v ateliéru. Působí jako kurátor fotografických výstav. Volný fotograf, člen Asociace profesionálních fotografů ČR, Syndikátu novinářů ČR a Ochranné organizace autorské.

FOTOGRAFICKÉ PROJEKTY
1990–1991 - Cesty stromu, ČR
1992–1993 - Nádraží Vršovice, ČR
1994–1996 - Dokument o regionu Český ráj – kolektiv autorů pod vedením Jaroslava Bárty, projekt společnosti Koridor 1994–1995 - Statek Vystrkov, ČR
1997–1998 - Statek Onšovice, ČR
1998 - Misie – Kazachstán
1999 - Misie – JAR
1999 - Krátký život psa Lorda, ČR
-Vesnice v Praze, ve spolupráci s Věrou Dvořákovou
2000–2001 - Misie – Argentina, Chile
1998–2003 – Misie - Česká republika
2002 - Povodně, ČR, projekt Voda
- Horníci, ČR
2003 - Farma Ondřejov, ČR -Utrpení ptáků, Belgie, projekt Voda
- Katastrofa Prestige, Francie, projekt Voda
2003–2004 – Rybáři, ČR, projekt Voda 2004 - Rybáři na Baltu, Polsko, projekt Voda
CENY A GRANTY
1994 - grant projektu Koridor (pod vedením Jaroslava Bárty)
1997 - grant Fondu rozvoje vysokých škol, s Ing. Věrou Dvořákovou-Janů, CSc. (Statek Onšovice)
1998 - Czech Press Photo, 2. cena (Každodenní život – série), Statek Onšovice
1999 - Czech Press Photo, 3. cena (Každodenní život – série), Misie – Kazachstán, spolu s Alenou Dvořákovou
2000 - grant Honeywell – Vesnice v Praze, spolu s Ing. Věrou Dvořákovou-Janů, Csc., a Alenou Dvořákovou
- grant Prahy 6 – Vesnice v Praze, spolu s Ing. Věrou Dvořákovou-Janů, Csc., a Alenou Dvořákovou
- Czech Press Photo, 3. cena (Každodenní život – série), Misie – JAR, spolu s Alenou Dvořákovou
- grant Prahy 1, pro výstavu Misie – Kazachstán v Pražském domě fotografie, spolu s Alenou Dvořákovou
2001 - Czech Press Photo, 1. cena – Zlaté oko (Každodenní život – série), Misie – Argentina, Chile, spolu s Alenou Dvořákovou
2002 - Nominace World Press Photo – Joop Swart Masterclass 2002
2002 - Leica Oscar Barnack Award – finále, šest nejlepších účastníků, spolu s Alenou Dvořákovou
2002- Czech Press Photo, cena UNICEF, spolu s Alenou Dvořákovou
- Czech Press Photo, 3. cena (Každodenní život - série), Misie – Česká Republika, spolu s Alenou Dvořákovou - Czech Press Photo, 2. cena (Sport – série), Hokejový turnaj, spolu s Alenou Dvořákovou
- Czech Press Photo, 2. cena (Aktualita – série), Boj o starou Prahu, spolu s Alenou Dvořákovou2003 - Czech Press Photo,1. cena – Zlaté oko (Reportáž – série), Utrpení ptáků, spolu s Alenou Dvořákovou
AUTOR A KURÁTOR
1998 - Almata – Dům družby, součást setkání Kruglyj stol, františkánský klášter, spolu s Alenou Dvořákovou
2000 - Údolí štěstí – skupinová fotografická výstava k nedožitým 88. narozeninám opata Víta Bohumila Tajovského, spolu s Alenou Dvořákovou, kostel sv. Víta, Pelhřimov
2001- Propojení obrazem – Česká humanitární fotografie 1990–2000, třicet autorů, dvacet pět projektů. Koncepce výstavy, výběr fotografií, produkce s Alenou Dvořákovou, Nejvyšší purkrabství Pražského hradu Praha. Reprizováno
2002 - Povodně 2002 – Fotografové na pomoc postiženým povodněmi, spolu s Alenou Dvořákovou (třicet tři autoři, reprizováno ve čtrnácti zemích), ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí ČR, Správou českých center, Ministerstvem životního prostředí ČR, humanitární organizací ADRA
2002 - Individuality v dokumentu Asociace fotografů ČR, spolu s Alenou Dvořákovou, Galerie Fronta, Praha. Reprizováno – Národní muzeum fotografie, Jindřichův Hradec, Galerie G4, Cheb a České centrum, Stockholm
VÝSTAVY (VÝBĚR)
1990 - Volná fotografie, Galerie Melantrich, Praha
1990 - Československý listopad 1989, Galerie Mánes, Praha
1991 - Volná fotografie, Drážďany, skupinová výstava
1991 - Volná fotografie, Galerie Luka, Praha
1992 - Cesty stromu, Muzeum Dr. Aleše Hrdličky, Humpolec
1997 - Absolventská výstava FAMU, Národní technické muzeum, Praha, skupinová výstava
1998 - Všední slavnosti, Plasy, spolu s Alenou Dvořákovou, Danielem Šperlem,Jindřichem Štreitem. Reprizováno – hrad Zvíkov
- Zločiny komunismu, klášter dominikánů, Rajhrad, skupinová výstava
- Statek Onšovice, Vysoká škola zemědělská, Praha
- Almata, Dům družby – součást setkání Kruglyj stol, klášter františkánů, spolu s Alenou Dvořákovou, Danielem Šperlem, Petrem Zinkem- Czech Press Photo 1998, Staroměstská radnice, Praha, skupinová výstava1999 - Statek Onšovice, galerie Žlutá ponorka, Znojmo
- Misie – Kazachstán, klášter dominikánů, Rajhrad, spolu s Alenou Dvořákovou
- Misie – Kazachstán, Barberton, JAR, spolu s Alenou Dvořákovou
- Czech Press Photo 1999, Staroměstská radnice, Praha, skupinová výstava
2000 - Krátký život psa Lorda, Muzeum Dr. Aleše Hrdličky, Humpolec
- Údolí štěstí, kostel sv. Víta, Pelhřimov, spolu s Alenou Dvořákovou, Pavlem Diasem, Evženem Sobkem. Reprizováno – stálá expozice, klášter Želiv
- Misie – JAR, Praha, spolu s Alenou Dvořákovou
- Statek Onšovice, Krátký život psa Lorda, Národní zemědělské muzeum, Praha
- Želivský poklad (Objevy evropského dědictví), Jihočeské muzeum, České Budějovice, fotografická účast na výstavě
- Misie – JAR, galerie Žlutá ponorka, Znojmo, spolu s Alenou Dvořákovou
- Misie – Kazachstán, Pražský dům fotografie, Praha, spolu s Alenou Dvořákovou
- Misie – JAR, galerie Městská kina, Uherské Hradiště, spolu s Alenou Dvořákovou
- Czech Press Photo 2000, Staroměstská radnice, Praha, skupinová výstava - Propojení obrazem – Česká humanitární fotografie 1990–2000, Senát ČR, Praha, skupinová výstava 2001 - Misie – Kazachstán, JAR, Galerie G4, Cheb, spolu s Alenou Dvořákovou
- Propojení obrazem – Česká humanitární fotografie 1990–2000, Nejvyšší purkrabství Pražského hradu, Praha, skupinová výstava- Propojení obrazem – Česká humanitární fotografie 1990–2000, galerie Národní university T. G. Ševčenka, Kyjev, skupinová výstava
2002 - Misie – Kazachstán, Městská galerie, Šternberk, spolu s Alenou Dvořákovou
- Propojení obrazem – Česká humanitární fotografie 1990–2000, Galerie G4, Cheb, skupinová výstava
- Propojení obrazem – Česká humanitární fotografie 1990–2000, České centrum, Moskva, skupinová výstava
- Zlatý fond, Národní muzeum fotografie, Jindřichův Hradec, skupinová výstava- Povodně 2002 – Fotografové na pomoc postiženým povodněmi, uvedeno v Budapešti, Bratislavě, Brně, Haagu, Kyjevě, Londýně, Paříži, Mnichově, New Yorku, Los Angeles, Varšavě, Vídni, Sofii, Stockholmu, Tel Avivu, Drážďanech a v sídle Rady Evropy ve Štrasburku, ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí ČR, Správou českých center, Ministerstvem životního prostředí ČR, humanitární organizací ADRA, skupinová výstava - Co neodnesla voda, Leica Gallery Prague, Praha, dražba na pomoc postiženým povodněmi
-Výstava a aukce na pomoc zatopenému PHP, Tidal Wawe Gallery, Hereford Photography Festival
- Po potopě, Galerie Mánes, Praha. Reprizováno na Měsíci fotografie v Bratislavě, skupinová výstava
- Praha pod vodou, Staroměstská radnice, Praha, skupinová výstava
- Festival dokumentárního filmu – Česká sezóna ve Francii 2002, Rouen, Francie, skupinová výstava
Czech Press Photo 2002, Staroměstská radnice, Praha, skupinová výstava
2002–2003 - Propojení obrazem – Česká humanitární fotografie 1990–2000, Moravská galerie – Místodržitelský palác, Brno, skupinová výstava
2003 - Individuality v dokumentu AFČR, Galerie Fronta, Praha, skupinová výstava
- Individuality v dokumentu AFČR, Národní muzeum fotografie, Jindřichův Hradec, skupinová výstava- Propojení obrazem – Česká humanitární fotografie 1990–2000, Severočeské muzeum, Liberec, skupinová výstava- Individuality v dokumentu AFČR, České centrum, Stockholm, skupinová výstava- Czech Press Photo 2003, Staroměstská radnice, Praha, skupinová výstava
2004 - Utrpení ptáků, galerie Žlutá ponorka, Znojmo, spolu s Alenou Dvořákovou - Individuality v dokumentu AFČR, Galerie G4, Cheb, skupinová výstava
ZASTOUPENÍ VE SBÍRKÁCH
Národní muzeum fotografie, Jindřichův Hradec
Moravská galerie, Brno
UMPRUM, Praha
Galerie města Čáslav
Soukromé sbírky v ČR, JAR, USA