Aleš Hnízdil

Prostorová linie
instalace
sýpka

Linie přejímání a předávání energie na principu vědomé konfrontace s principem nadčasové existence. Linie jako geografický průsečík místa – prostupující lidmi, záznam existence v okamžiku vědomí vzájemných souvislostí s tímto principem. Linie je také prostoupení energie člověkem, který si tento princip neuvědomuje a je jím pouze proniknut.

Aleš Hnízdil, 1995


Aleš Hnízdil (1954) je sochař a pedagog. Vystudoval 1969–1973 SUPŠ Hořice a v roce 1979 absolvoval Akademii výtvarných umění v Praze. Pokračoval ve studiu na GHK Hochschule fur bildende Kunst (1983-84) v německém Kasselu. Jako pedagog působil na ČVUT Praha, Technické univerzitě v Liberci a pedagogické fakultě Karlovy Univerzity. V současnosti vyučuje na Katedře zahradní a krajinné architektury na FAPPZ – CZU v Praze.