Archa

kolektivní instalace (object trouvé, dřevo)
sýpka

Instalace v druhém patře sýpky měla zvláštní genezi a příběh. Ředitel Památkového ústavu v Plzni pan Drhovský krátce před zahájením výstavy a symposia O počátku nechal přivézt do Plas tzv. "transfer": dřevěný gotický strop z románského hradu Zvíkov, postaveného na skalnatém ostrohu nad Vltavou kolem roku 1234. Nechali transfer složit v druhém patře sýpky, ačkoli byly prostory pronajmuté CMP pro výstavu. Kusy červotočem prostoupeného dřeva ladem a skladem naskládali na podlahu, kde působily - alespoň na mne - v kontextu výstavy dost rušivě. Den před zahájením jsem s pomocí jednoho pomocníka intuitivně přerovnal trámy a prkna tak, aby celek vytvářel nějaký tvar a dalo se kolem projít. Teprve z odstupu jsem si uvědomil, že instalace připomíná zbytky potopené lodi. To byl motiv, který se v jiné podobě objevil už v plastové instalaci v bazénku fontány na dvoře prelatury a v akci, připravené později Martinem a Erikou Zet v řečišti Střely.

Serendipita - "náhodná" shoda okolností zapůsobila a v sýpce "sama od sebe" vznikla instalace, rezonující s tématem symposia i výstavy "O počátku". Potopa znamenala podle Bible konec dosavadního světa a archa na které Noe vyplul na vzdouvající se oceán je symbolem nového počátku lidstva a zvířat (ovšem že s výjimkou ryb, velryb, krakatic a jiné vodní havěti).