Sekce

Grant Program

Klasifikace

Project

Projekt

Artmill

Místo

Artmill

Program ArtMill zahájila v roce 2005 na své venkovské mlýnské usedlosti nedaleko Horažďovic v jihozápadních Čechách americká umělkyně, kurátorka a pedagožka Barbara Benish. Mezinárodně profilovaný program Artmillu charakterizuje široké spektrum aktivit od letních dětských táborů, výstavního programu v Horažďovické Galerii Califia (2007-2014), tvůrčích rezidencí a dílen (Bohemian Workshops), nabídky univerzitních programů pro zahraniční instituce, či specifických projektů s místní komunitou. Filozofie aktivit směřuje k uměleckému dialogu, “udržitelné kreativitě” (Center for Sustainable Creativity), sociální změně a ekologii.

Formálně zaštiťuje provoz nezisková organizcae ArtDialog, jež se mj. zapojila do kampaně OSN Safe Planet, cílenou na zvýšení povědomí veřejnosti ohledně nebezpečných chemikálií a odpadů. Organické plánování zintenzivňuje aktivity v ArtMillu zejména v letních měsících.