B​​​​​​​iljana Petrovska Isijanin a Vesna Dunimagloska: Non Post List

site specific instalace
Po-hádky 1999

Rozhodnutí demystifikovat umělecké dílo nás donutilo vytvořit něco, co by bylo výsledkem meditativního procesu přeneseného z jednoho místa na druhé; prezentace ducha umělce by se inkarnovala bez fyzické přítomnosti na místě, kde tato existence fyzicky chybí. Poselství autora je vydáváno jako tisk nebo etiketa času.
Skutečnost vyrůstá ze schopnosti být předána jinému umělci a pak zcela zmizet v jeho realitě. Celý proces tak probíhá jako dětská hra, je bezprostřední a bez předem daného cíle. Čas a prostor interpretované jako metafyzická kategorie vytvářejí komplexní soubor okolností týkajících se obsahu i formy.
Takže nejdůležitější částí procesu je zaměření. Celková energie se skládá, což umožňuje spojení a budování procesu při experimentování s významy a formami, v závislosti na úrovni jejich existence ve vymezeném prostoru a čase.
Hraní si s obsahem názvu v telefonu (audio) a prostřednictvím e-mailu (vizuálně – textové) jsme se snažili zažít obsah prostřednictvím banality daného okamžiku. Tyto triviální rozhovory byly používané v příběhu nazvaném NON POST LIST.
Vyvinuli jsme to prostřednictvím výměny konkrétních emocionálních zážitků a událostí v konkrétních okamžicích ve dvou různých zemích (Makedonie a Česká republika), které proměnily zkušenosti v intuitivní spojení komunikovaných energií.
Snažili jsme se od začátku celý nápad udržet bez začátku a konce, nevěnovat se prvním podnětům, ale soustředit se na proces vytváření něčeho bez ohledu na konečný výsledek. Prostřednictvím zkušenosti jsme věděli, že naše akce a myšlenky budou vyžadovat energii, a ta energie bude vždy sdílená a také, že všechny lidské zkušenosti jsou v konečném výsledku pokaždé sublimovány .
Tento experimentální přístup se zabýval konkrétním a abstraktním smyslem pro prostor a čas, zatímco mixování imaginárního se skutečnými běžnými situace bylo hlavním činitelem instalace. Součástí byla také slova, programy, listy papíru s otisky rukou a lampičky.
Umělkyně v Makedonii naskenovala a odfaxovala své otisky rukou umělcům v České republice. Tímto způsobem, makedonská umělkyně "otiskovala" svou existenci, aby mohla být reprezentována jiným umělcem.
Čtyři diáře zakoupené v obchodě Plasy, představující okamžitou spotřebu hotového předmětu, se staly depozitářem pro tisky umělkyně, která byla zeměpisně daleko, a proto nemohla získat odezvu na svůj výtvor.
Umělec v České republice nasazuje bezprostřední spotřebu proti originálu a prezentaci druhého umělce, aby z tohoto díla vyloučil autorství. Místo a cíl uměleckého díla nejsou přesně označeny, což umožňuje dát mu nový význam.
Alternativní zkušenosti získané v průběhu tohoto procesu byly rovněž integrovány do obsahu. Ten poslední okamžik byl vymezen významem prostoru a čas ve slovní hře: LIST nebo ITS; první z nich znamená činnost, druhý přítomnost; nebo podstatnost jako NON popírá budoucnost a POST ji potvrzuje… Hra pokračuje, protože po-hádka nemá konec.

Biljana Petrovska Isijanin, Plasy 1999
____________________________________________________________________________________

Biljana Petrovska Isijanin je kurátorka a vizuální umělkyně, vystudovala obor dějiny umění a archeologie a kulturní studia. Je ředitelka Centra pro soudobé veřejné umění Elementi, které zkoumá vztah mezi osobním a společenským kurátorskými projekty a tvorbou uměleckých děl. Připravila mezinárodní výstavy v Makedonii (většina z nich se konala ve veřejném prostoru) a v japonské Jokohamě  vedle mnoha výstav v Makedonii. V posledních letech v Bitole v Makedonii iniciovala dva mezinárodní projekty: festival Attitude (video / krátký / experimentální film / fotografie) a Angle (výstavy a prezentace současných uměleckých scén). Účastnila se sympózií, workshopů a výstav v Makedonii, České republice, Nizozemsku, Velké Británii a Itálii.