Po-hádky

Mezinárodní symposium
Centrum pro Metamedia, září 1999
Klášter Plasy

The beautiful scene below him was probably the most hazadous spot on earth for the Executioner - at this particular moment. But it was the one scene he had been hoping to find, the mob´s Bohemian hardsite and the peril awaiting him there was merely another calculated risk in an impossible war which could end only with his death. And as he systematically set them up and knocked them down the Executioner´s understanding of this curious enemy deepened. He learned to think as they thought, speak as they spoke. He became a master at deception and manipulation, and the death blows began to reveberate throughout the entire empire of syndicated evil..."

Thomas Bradley. The Executioner


Mezinárodní intermediální symposium-dílny "Fairy-Tale/Po-hádka" se zabývá současným stavem a vývojem různých forem příběhového žánru, proměnami narativity, ovlivněné rychlým rozvojem postindustriální společnosti, hlavně komunikačních masových technologii. Historické téma vyprávění, předávání a uchovávání smyšlených příběhù - pohádek - bylo i v minulosti modelováno neustálým střetem mezi imaginativními schopnostmi a touhami člověka a reálnými kulturními a sociálními procesy, s nimiž se musel vyrovnávat. Cílem symposia je zkoumat povahu, funkci a možnosti nových typù vyprávění v jejich vztahu k hlubokým společenským, politickým a ideologickým změnám, kterými jsme za posledních 50 let prošli. Jak "pohádkové" a "neskutečné" jsou naše premisy konstrukce reality? A nakolik pod vlivem zábavního průmyslu zdegenerovaly naše schopnost fantasie, naše touha obnovovat staré a tvořit nové symboly a příběhy?
Skupina 20 umělců z různých zemí bude během září pracovat na individuálních a společných projektech zaměřených na tuto problematiku. Historický rámec projektu tvoří nejen inspirace žánrem "pohádkovosti" - jedné z archetypálních forem lidské komunikace, ale i historické prostředí barokního klášterního komplexu, zasazeného do všední reality střední Evropy konce milénia. Charakter společného projektu je definován nejen společným pobytem a prací v klášteře, ale i paralelním dialogem na internetové stránce, kde bude probíhat otevřený dialog, kde bude shromažďován archiv materiálù a dokumentů týkající se tématu. Webová stránka se tak stane vedle výstavy virtuáním prostorem, do kterého může vstoupit i divák a zúčastnit se "pohádkového rozhovoru". V průběhu symposia bude připraveno několik prezentací, dílen, koncertù, expedicí a nečekaných intervencí, které jsou nedílnou součástí symposia. Výsledek symposia bude zaznamenán v dokumentačním katalogu.
(Denise Carvalho je newyorská výtvarná umělkyně a teoretička, její kritiky jsou publikovány v uměleckých časopisech jako Flash Art, Review, New Observation, nebo Sculpture a Cover).

(zdroj: webová stránka Hermit.cz v roce 1999)


Účastníci: Mercedes Bergliaffa, RA; Monika Brandmeier, BDR; Barbara Broughel, USA; Alison Cornyn, USA; Charlie Citron, NL-USA; Michael Crockford, USA; Abdelali Dahrouch, F-USA; Dan Devine, USA; Redas Diržys, Litva; Michel Gerard, Francie-USA; Melissa Laing, NZ; MARS Drum, AU, Bilijana Petrovska Isijanin, MK; Yuri Leiderman, UA/RUS, Gail Pickering, Medime Sovan Kumar, Indie; János Sugár, HU; Stephanie Syjuco, USA; Mare Tralla, EST; Jacques Roch, FR/USA, Tony Roch, USA-GB; Alex Villar, Brazilie/USA; Toshihiro Yashiro, JAP; Martin Zet, CZ

Kurátorka projektu: Denise Carvalho

Symposium organizováno v bratrské spolupráci s Památkovým ústavem v Plzni, Městským úřadem Plasy a Správou kláštera Plasy

Na zahájení výstavy vystoupili: Petr Nikl, Irena a Vojtěch Havlovi, Maxwell, žáci základní školy Žihle, Yuri Leiderman, Martin Zet a Redas Diržys

Organizace a produkce: Denise Carvalho, Jo Williams, Martina Tomášková, Zuzana Langerová, Anti Antošková, Marie Drum, Madlenka Sadílková, Jana Šikýřová, Miloš Vojtěchovský

Technická a morální podpora: Jo Williams, Martina Tomášková, Ivo Korntovský, Karel Sidorjak, Jiří Skalický, Filip Bílý

Fotodokumentace: Daniel Šperl

Video dokumentace a technická podpora: MARS Drum

web: Michael Shepard, Alex Villar
Návrh katalogu a výběr textů: Miloš Vojtěchovský, Denise Carlvalho, Hedvika Moravcová

Grafická úprava: Hedvika Moravcová

Překlady: Miloš Vojtěchovský, Jo Williams

Editoři anglických textů: Jennifer deFelice, Michael Delia, Michael Crockford, Jo Williams

Tisk: Tiskárna GTA, s.r.o.

S laskavou podporou: Ministerstvo Kultury ČR, Trust for Mutual Understanding, Pro Helvetia – Ost West, Unesco Boursaries, Centrum současného umění, Praha; The British Council, Open Society Fund, Estonsko, Litva

Symposium Po-hádky byl poslední projekt, který Centrum pro metamedia uskutečnilo. S nápadem pozvat kurátorku Denise Carvalho přišli Martin Zet, Charlie Citron a možná i někdo další. Umělci, které přizvala Denise se v Plasech setkali s dalšími, kteří byli v Plasech na rezidenčním pobytu. Byli to Mare Tralla, Gail Pickering, Mercedes Bergliaffa, Melissa Laing, Stephanie Syjuco, Medime Sovan Kumar, Michael Crockford, Avděj Ter-Oganjan.