Barbara Broughel: Páradlo

panenka, různé materiály
prelatura
Po-hádky, 1999

Černou madonu jsem vytvořila po vzoru haitských vúdú panenek a uctívačů vúdú. Vyrábějí je většinou černošky v továrnách na dámské prádlo a basebalové míče. Panenka je vytvořena z  haitských basebalových míčů, podprsenek a pomůcek na šití. Ztělesňuje západoafrický ideál krásy. Soška byla vystavena jako křesťanská ikona v prostoru prelatury.
Aktivní imaginace jako znak inteligence je tím nejzázračnějším a nejmocnějším nástrojem, kterým disponujeme k tvorbě světa a k přežití v něm. Díky představivosti jsme schopni přesáhnout hranice reality do oblasti potenciality, vize, invence které jsou nutné pro přežití a k předjímání budoucnosti. Pohádka je forma aktivní imaginace a dobrý nástroj pro přežití. Prožíváním fantazijního světa můžeme prožít to, co nám skutečný život nedovolí zahlédnout, ale co je přesto životně důležité pro formování naši identity, sebedůvěru, duševní zdraví, to co nám poskytuje sílu přežit. 
Socha tématizuje uvažování dělnic v podmínkách otrokářství, jejich vědomí nutné k přežití a potřebu sebeprojekce do morálních souvislostí identity a duše. Soška má funkci poslat duši zpátky do Afriky.

          Barbara Broughel, Plasy 1999


Barbara Broughel (narozena 1956 v Hartfordu v Connecticutu) je americká umělkyně, žije a pracuje v New Yorku. Inspiruje se různými předměty, které jsou důležité pro dějiny politické ekonomie a kolonialismu, jako diamanty, káva, nebo tabák a odkrývá symbolické vrstvy a významy jejich výroby. Od 80. let připravila v USA a na mezinárodní scéně v galeriích a muzeích řadu výstav.
Vzdělání: 1984 Institut pro sémiotiku a strukturální studia, Toronto, Kanada, 1983 MFA State University of New York, výtvarné umění a fotografie, Buffalo, NY, 1982 Samostatný studijní program muzea Whitney, New York, NY, 1980 BS University of California v San Diegu, výtvarné umění a komunikační média, La Jolla, CA, 1975-77 Umělecká akademie Hartford, Univerzita v Hartfordu, výtvarné umění a filozofie jazyka, Western Hartford, CT,
Přednášela na: MIT v letech 1995-00, 1997-99 Wesleyan University, 1996-97 Univerzita Severní Karolíny, Chapel Hill, 1995 Radcliffe College / Harvard University.

Související články

Po-hádky: Mezinárodní symposium
barbara_broughel barbara_broughel1 barbara_broughel2