Connections continuum

Saša Spačal
Artist talk
Prague College – Biskupský dvůr
11. října, 18h

Klasifikace

Presentation

Umělec

Saša Spačal

Kurátor

Michal Kindernay

Místo

Prague College

Saša Spačal představí svoji dosavadní tvorbu v kontextu současné bioartové scény.

"Můj umělecký výzkum se zaměřuje na spleť kontinua environmentální kultury a planetární metabolismus. Vývojem technologických rozhraní a vztahů s organickými a minerálními půdními systémy se snažím řešit posthumánní stav, který zahrnuje mechanickou, digitální a organickou logiku v rámci bio a nekro-politiky naší doby.

Saša Spačal je postmediální umělkyní zabývající se propojováním výzkumu živých systémů se současným a zvukovým uměním. Zaměřuje se především na posthumanistické období, ve kterém lidské bytosti ztrácejí svou suverenitu a stávají se jedním z mnoha prvků ekosystému. Spačal se zříká karteziánského pojetí světa s vědomím, že oblast technologie se rozšířila přes hardware a software také na wetware s řadou hybridních jevů popsaných v mechanické, digitální a organické logice.

Saša Spačal žije a pracuje v Lublani ve Slovinsku. Vystavuje a vystupuje na festivalech jako Ars Electronica, Prix Cube, Transmediale Festival, Cultural Center Athens, Eyebeam, Cynetart Festival, National Art Museum of China, Museum of Contemporary Art Metelkova – MSUM+, Kapelica Gallery, Pixelache festival, Device_art, Art Laboratory Berlin, Kiblix Festival, Gallery of Contemporary Art Celje, Museum of Contemporary Art Vojvodina, Lisboa Soa festival. Za svoji práci byla oceněna Prix Ars Electronica Honorary Mention 2015 a nominována na Prix Cube 2016.