Saša Spačal (Transversal) & Jiří Suchánek (Atomtón)

Sound Performances
Petrohradská kolektiv
17. říjen, 2018, 20:00

Saša Spačal představí svoji novou zvukovou performance navazující na sérii s živými cvrčky Acheta domesticus a Jiří Suchánek živou elektroakustickou kompozicí Atomtón.

 

Transversal je nová zvuková performance, kterou připravila Saša Spačal na tvůrčím pobytu nadace Agosto Foundation, je osou propojující tři aspekty cvrččí existence: přirozené prostředí, hrozbu vyhynutí a komodifikaci jako způsob přežití. Terénní zvukové nahrávky, zvuky crvrčků, analogové syntezátory a skleněné baňky se potkávají na koncertním sále. Saša zkoumá akustické rezonance a zpětnou vazbu v rámci lidsko-cvrččí spolupráce.

Atomtón Jiřího Suchánka je o transformaci zvukových vstupů a jejich vlnových délek spektrálních čar atomů do desítek až stovek oscilátorů v aditivní syntéze. Každý element generuje jedinečné zvukové spektrum, které je dále modulováno čísly z Menděljevovy periodické tabulky prvků. Tento hudební experiment zkoumá mikrotonální harmonickévztahy, logiku a estetiku vycházející z chemickéa fyzikální struktury hmoty.


Saša Spačal je postmediální umělkyní zabývající se propojováním výzkumu živých systémů se současným a zvukovým uměním. Zaměřuje se především na posthumanistické období, ve kterém lidské bytosti ztrácejí svou suverenitu a stávají se jedním z mnoha prvků ekosystému. Spačal se zříká karteziánského pojetí světa s vědomím, že oblast technologie se rozšířila přes hardware a software také na wetware s řadou hybridních jevů popsaných v mechanické, digitální a organické logice.

Jiří Suchánek je hybridní umělec, hudebník, multimediální experimentátor a vývojář. Dlouhodobě se věnuje tvorbě trvalých audiovizuálních instalací, které často umísťuje do netradičních (přírodních) prostor. Zkoumá trvanlivost elektronických médií v těžkých klimatických podmínkách a souběžně i nové formy komunikace multimediálního díla. Realizoval řadu trvalých multimediálních instalací ve veřejném prostoru, vystavoval a koncertoval na řadě prestižnách mezinárodních festivalů