Dancing Plasy Times 8: Frank van de Ven, Rolf Meesters, Miloš Šejn

video
Bohemiae Rosa 1997
klášter Monastery

8 různých míst v cisterciáckém klášteře v České republice

tanečník - Frank van de Ven
kameraman - Rolf Meesters
průvodce a fotograf - Miloš Šejn

Pracovní princip: Tančit místo, nikoli pouhý tanec v něm.

Po příchodu do konkrétní části kláštera si tanečník vybere místo, kde zůstane 10 minut bez pohybu. Během této doby si kameraman připraví kameru. Poté má tanečník 10 minut na tanec. Natáčení se provádí v náhodně zvolených okamžicích, ve 2 záběrech – po jedné a jedné minutě. Tanečník neví, kdy je kamera puštěna.

Plasy 1997