Nadace Agosto Foundation existuje od roku 2013 a jejím posláním je podpora a rozvoj společenských a kulturních programů a budování trvalých vztahů napříč obory.

Realizujeme řadu projektů, pracujeme na veřejné online mediatece, informujeme o zajímavých projektech, pořádáme přednášky, prostřednictvím nového grantového projektu Perpedes udělujeme granty, které mají za cíl přispět k užšímu propojení uměleckých a kulturních aktivit s životem různých sociálních vrstev a komunit v místním a regionálním měřítku.

Můžete podpořit nadaci jako celek, nebo si vybrat konkrétní projekt, který Vás nejvíce oslovuje. Vítáme podporu finanční i nefinanční.
Podpořit nás můžete přímo na náš účet, nebo se informovat, jak nám můžete pomoci. O daru Vám rádi vystavíme potvrzení.

Děkujeme, že přispíváte s námi!