Elena Veljanovska je makedonská nezávislá kurátorka a kulturní manažerka. Její práce, stojící na pomezí kurátorské a produkční činnosti, spočívá v konceptualizacích výstav, teoretických diskurzivních programech a výzkumu na jedné straně a spolupráci s různými jednotlivci i organizacemi na straně druhé. Inspiraci čerpá hlavně z teorie kultury a humanitních věd, rozvoje digitálních technologií, vědy a politiky paměti

 

Široké spektrum zájmů uplatňuje v projektech, které jí poskytují zázemí pro další výzkum, zodpovídání i hledání nových otázek. Proto považuje za důležité, aby projekty, které iniciuje či na nichž se podílí, zdůrazňovaly hodnotu uměleckého a obecně kulturního pohledu na sociopolitickou realitu, v níž žijeme. V kulturním sektoru se aktivně pohybuje od roku 2003, působila v několika neziskových organizacích a je spoluzakladatelkou a uměleckou ředitelkou platformy pro umění nových medií a technologií Line I+M (2006 – 2012). Aktivně se podílela na vzniku Asociace pro nezávislou kulturní scénu Jadro from Macedonia (2009-2017). Od roku 2012 je výkonnou ředitelkou a programovou kurátorkou organizace Kontrapunkt ve Skopje. V roce 2016 založila společně s Iskrou Geshoskou CRIC – Festival pro kritickou kulturu ve Skopje. Ten si klade za cíl propojit účastníky z různých oblastí, jako je filosofie, sociologie, teorie umění a kultury, umění atd., a vytvořit tak prostor pro kreativní výměnu a kritické myšlení a zároveň experimentovat v oblasti kolaborativní produkce.


Rezidenci v nadaci Agosto Foundation hodlá rozdělit na dvě části. V prvé řadě se chystá představit a propagovat CRIC - Festival pro kritickou kulturu ve Skopje. Plánuje setkání s místními aktéry podobných iniciativ za účelem možné spolupráce.

V druhé části se bude věnovat výzkumu pro svůj diskurzivní projekt Budoucnost paměti. Ten bude zaměřen na současné druhy vytváření digitální paměti a digitální návyků a možnosti uchování paměti a pokusí se je srovnat s mechanismy a metodikou výběru a zpracování toho, co se ukládá do paměti, v oblastech jako historie, neurověda, psychologie, atd. Budoucnost paměti je pokračováním předchozího výzkumu politiky paměti ve veřejném prostoru a jeho cílem je shromáždit informace a propojit různé výzkumy k tématu a pokusit se tak zodpovědět otázku, jaký vliv může mít paměť minulosti na utváření paměti budoucnosti. V neposlední řadě se výzkum v rámci tématu zaměří také na reflexe v oblasti umění, což potenciálně otevírá dveře dalšímu projektu.

Termín rezidence

5.2. 20188.3. 2018

Související články

Budoucnost minulosti: Současné makedonské politické umění
Elena Veljanovska - Chain reaction - exhibition - 2008 - Skopje Elena Veljanovska Elena Veljanovska - Observations light - exhibition - 2013 Elena Veljanovska - On becoming - collaborative performance - 2017 Elena Veljanovska - The world within - exhibition - 2009 - Skopje