Dana Recmanová
Výkonná ředitelka
dana.recmanova@agosto-foundation.org
+420 731 150 179

Michal Kindernay
Produkce, rezidence, kurátor
michal.kindernay@agosto-foundation.org

Lloyd Dunn
IT, web a design, kurátor
lloyd.dunn@agosto-foundation.org

Veronika Řehořková
Produkce
veronika.rehorkova@agosto-foundation.org

Miloš Vojtěchovský
Doprovodný program ve spolupaci s GHMP, 2019
sound@agosto-foundation.org

Jan Bartoš
Grantový program Perpedes
jan.bartos@agosto-foundation.org

Dominik Žižka
Dokumentace
zizidomi@yahoo.com

Vítek Bohal
Překlady, kurátor — Setkání zvukové ekologie (22. - 24. 9. 2017)
vbohal@gmail.com

Radoslava Schmelzová
Odborná spolupráce na projektu Centrum pro Metamedia Plasy (Mediatéka)
rschmelzova@gmail.com

Lenka Dolanová
Zvláštní zpravodajství
lenka.dol@gmail.com

Spolupracovali jsme, nebo stále spolupracujeme s: Janek Rous, Petr Vrba, George Cremaschi, Petr Slabý, Anna Friedländer, Ewelina Chiu, et al.


Děkujeme paní Olze Gruntové.

Naše účetnictví zpracovává firma ADMU.

Děkujeme všem dobrovolníkům, kteří nám pomohli nebo stále pomáhají. Zvláštní poděkování patří Alexi Hallovi a Elišce Kapounové.

Správní rada nadace Agosto Foundation

Předsedkyně správní rady
Cynthia Plachá

Místopředseda správní rady
Tomáš Plachý

Člen
Jan Mengler

Kontrolor
BODIE s.r.o.