Tým v letech 2016–2022

 

Dana Recmanová
Výkonná ředitelka

Michal Kindernay
Produkce, rezidence, kurátor

Lloyd Dunn
IT, web a design, kurátor

Veronika Řehořková
Produkce

Miloš Vojtěchovský
Doprovodný program ve spolupaci s GHMP, 2019

Jan Bartoš
Grantový program Perpedes

Dominik Žižka
Dokumentace

Vítek Bohal
Překlady, kurátor — Setkání zvukové ekologie (22. - 24. 9. 2017)

Radoslava Schmelzová
Odborná spolupráce na projektu Centrum pro Metamedia Plasy (Mediatéka)

Lenka Dolanová
Zvláštní zpravodajství

Spolupracovali jsme s: Janek Rous, Petr Vrba, George Cremaschi, Petr Slabý, Anna Friedländer, Ewelina Chiu, et al.


Děkujeme paní Olze Gruntové.

Naše účetnictví zpracovává firma ADMU.

Děkujeme všem dobrovolníkům, kteří nám pomohli. Zvláštní poděkování patří Alexi Hallovi a Elišce Kapounové.

Správní rada nadace Agosto Foundation

Předsedkyně správní rady
Cynthia Plachá

Místopředseda správní rady
Tomáš Plachý

Člen
Jan Mengler

Kontrolor
BODIE s.r.o.