Nařízení o ochraně osobních údajů

EU Personal Data Protection Act — “GDPR”

V souladu s novým nařízením o ochraně osobních údajů - EU Personal Data Protection Act (“GDPR”)- upravuje nadace Agosto Foundation správu e-mailového adresáře pro zasílání zpravodajských newsletrů nadace. Uživatelé, kteří se zaregistrují do adresáře, berou na vědomí a udělují tímto souhlas s následujícím:

 

1. Uděluji tímto souhlas nadaci Agosto Foundation, (se sídlem Vojtěšská 196/18, Praha 1, vedené v nadačním rejstříku pod spisovou značkou N 1070 u Městského soudu v Praze IČ: 02178001, dále jen „nadace“), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“), GDPR a souvisejících právních předpisů zpracovávala tyto osobní údaje: e-mail, jméno a příjmení.

2. Tyto údaje zpracovává nadace proto, aby Vám mohla zasílat aktuální informace související s činností nadace a s webovými stránkami www.agosto-foundation.org a zpracovávat je po dobu trvání činnosti nadace, maximálně však po dobu 10 let.

3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním e-mailu nebo dopisu na kontaktní údaje nadace, info@agosto-foundation.org, nadace Agosto Foundation, Vojtěšská 196/18, 110 00 Praha 1.

4. Osobní údaje považuje nadace za důvěrné a nebude je bez souhlasu subjektů osobních údajů či zákonné povinnosti předávat třetím osobám. K osobním údajům budou mít kromě nadace přístup též třetí osoby – zpracovatelé, kteří poskytují vhodné záruky a jejichž zpracování splňuje požadavky dle platných právních předpisů, a které zajišťuje náležitou ochranu vašich práv.

5. Vezměte, prosím, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo: vzít souhlas kdykoliv zpět, požadovat po nadaci informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovává, požadovat po nadaci vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, vyžádat si u nadace přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, požadovat po nadaci výmaz těchto osobních údajů, v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nadaci nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.