Gerhard Fröhlich

konference IRONET, 1994
Plasy

Gerhard Fröhlich (* 1953 ve Welsu v Horním Rakousku) je rakouský kulturní teoretik a výzkumník.
Studoval sociální filozofii a sociologii na Vídeňské univerzitě (mimo jiné u Norberta Lesera a Ericha Bodzenta), kde obhájil v roce 1981 doktorský titul se zaměřením na vědecký výzkum. Po studiu v Hannoveru pracoval od roku 1982 do roku 1987 jako vědecký pracovník a přednášel na Institutu sociologie a sociální antropologie na univerzitě Erlangen-Norimberk pod vedením Henrika Kreutze,  potom nastoupil na univerzitu Johannesa Keplera v Linci (JKU) do Institutu filozofie a vědy v roce 1988 jako asistent v oboru teorie vědy. Habilitoval v roce 2004 na JKU za téma "Kulturní teorie a vědecký výzkum" a od té doby zde pracuje jako mimořádný univerzitní profesor. Od roku 1990 je předsedou "kulturního institutu na JKU" a od roku 1996 mluvčí odboru kulturní teorie a kulturního výzkumu rakouské sociologické asociace. Od roku 2004 je také  ředitel Institutu pro kulturní ekonomiku a kulturní výzkum Univerzity Johannese Keplera v Linci. Od roku 2017 je ředitelem Institutu pro filozofii a filozofii vědy Univerzity Johannese Keplera v Linci a předsedou Rakouské společnosti pro dokumentaci a informace (ÖGDI).
Gerhard Fröhlich také pořádá výroční sympozium o kontroverzních otázkách (nových) médií, politiky, vědy a kultury, od roku 2011 s podporou Rakouské společnosti pro politickou výchovu (ÖGPB).
Názvy symposií:
2016 "OTEVŘENÝ PŘÍSTUP, OTEVŘENÉ ÚDAJE, OTEVŘENÁ VĚDA - Od pohybu k obchodnímu modelu?"
2017 "BIG DATA - Perspektivy kritických sociálních a kulturních studií",
2018 "BOTS nebo NOT BOTS? Politika, demokracie a volby ve věku jejich digitální produkovatelnosti".

Gerhard Fröhlich se účastnil symposia The Ironet, pořádaného skupinou Die Fabrikanten v roce 1994.