Horst Rickels: Plazza Futura

zvukově taneční divadlo (s Victorem Wentinkem)
prelatura

tanec: Jiske Rickels, technická spolupráce: Timo Breumelhof

Zvukově taneční divadlo bylo inspirováno Italským deníkem, napsaným J. W. von Goethe během  jeho cesty do Říma v roce 1786. Wenting a Rickels postavili několik zvláštních barokních zvukových nástrojů, připomínajících experimenty se zvukem italských futuristů na počátku 20. století.
Victor Wenting a Horst Rickels, 1993


Horst Rickels (narozen 1947 v NSR) studoval stavbu klavírů u firmy Grotrian-Steinway v Braunschweigu a v této profesi potom působil u firmy Bechstein v Berlíně. Poté studoval hudbu v Kasselu, kde pro Staatstheater složil baletní a divadelní hudbu. Hrál také v undergroundové kapele Pigblood. V roce 1972 zahájil studium elektronické kompozice na Královské konzervatoři v Haagu. Od roku 1973 působil jako skladatel pro divadelní skupinu Proloog v Eindhovenu. V roce 1983 obhájil magisterský titul na katedře hudební teorie na Brabantské konzervatoři s prací na téma dialektiky Brechtových textů a Eislerovy hudby. Během příštích let formuloval nové principy pro multimediální divadlo a mimo jiné, vytvořil opery Laatste Oor a Simulované dřevo van Gogha. S podporou grantu od Fonds voor Scheppende Toonkunst se zaměřil na vývoj zvukových objektů, zvukových soch a zvukových instalací.

Hlavním tématem jeho výzkumu byla problematika nestability ladicích systémů a jejich propojenost s obrazovými strukturami. Dalším důležitým aspektem výzkumu bylo studium prostorových vlastností zvuku ve vztahu k přirozenému a umělému prostředí. Jako zvukový umělec vystavoval v mnoha zemích a na mezinárodních festivalech. Podílel se na projektech zaměřených na transformaci míst do zvukové roviny,  například instalace ve Fort Klanku v roce 1994, kdy společně s Dickem Raaijmakersem a Walterem Maioli přeměnili starou pevnost na monumentální hudební nástroj Pevnost zvuku.

V letech 1985 až 2006 působil jako lektor na Akademii designu v Eindhovenu, kde inicioval řadu zvukových, divadelních a interdisciplinárních projektů. V roce 1989 byl Rickels pozván, aby učil na Interfaculty ArtScience při Královské konzervatoři a Královské akademii v Haagu. Od roku 2002 koordinuje magisterský program ArtScience a v letech 2007 a 2008 byl vedoucím Interfaculty. Vytvořil zvuk pro různé filmy dcery Jiska Rickelsové ("Himmelfilm", "Untertage", "4Elements"), za nějž získal různé mezinárodní ceny. V roce 2006/07 byl Rickels na rezidenci v NFTA (Holandská filmová a televizní akademie) s projektem výzkumu dialektiky v oblasti hudby/zvuku a pohyblivého obrazu .