Letokruhy

Hermit II.
červen – červenec, 1993
klášter Plasy

Nechat plynout dokáže vše
světa dosáhnou ti, kteří jej dokáží opustit
ale pro ty, co se snaží
je svět nedostupný
„konec je i začátkem“ a naopak
Konečný diagram, volný prostor, vesmírný rozměr
Poslední slovo, nakonec „posedlost pro celek“
Vítězství nad časem, smrtí, zapoměním, „vůně věčnosti“
celkovost, jednota, konečnost, „podstata beze slov“
(AA.93) Ad Reinhardt „Jedno“


Klasifikace

ArchiveFestival

Projekt

Growthrings

Místo

Plasy Monastery

Letokruhy / od baroka k dnešku
Zvuk, prostor, světlo, čas, architektura, jazyk, hudba, socha, komunikace, média. 

 

(V procesu)
Re-konstrukce a de-archivace
Hermit II. - 1993 Plasy
on-line verze původního katalogu z interdisciplinárního sympozia v klášteře Plasy, Česká republika
červen – červenec 1993


Účastníci
Agon Orchestra; Ademir Arapović; Deborah Boardman; Dian Booth; Michal Bouzek; Floris Brasser; Sjoerd Buisman; Eva Carrozza; Mathilde Cuijpers; Frans Daels; Josef Daněk; Michael Delia;Mark Dijkstra; Sander Doerbecker; Daphne Kouwenaar; David Dramm & Ann La Berge; Pavel Fajt; Luboš Dalmador Fidler; Alexander Fischer; Ester Fischer; Sarah Fraser; Ellen Gieles; Martien Groeneveld; Els de Gruiter; Cees Gunsing; Anton Haakman, Keiji Haino; Joshua Hakimi, Ron Haselden; Irena & Vojtěch Havlovi; Eva & Rupert van Heiningen; Ben Hillwood Harris; Tomáš Hlavina; Igor Hlavinka; Mojmír Horyna; Thomas Jacobs; Peter Jacquemyn; Martin Janíček; Oldřich Janota, Jiná rychlost času; Krištof Kintera & Jaj Moredyk; Sharon Kivland; Vladimír Kokolia; Jiří Kornatovský; Petr Kvíčala; Tomáš Lahoda & Miloš Vojtěchovský; Ley-On; Johan Lubbers, Herman Makkink; Vlastimil Marek & Roman Benda; Mercy (Haike-Maria Unvostellbar, Lillevan, Jorge Sastre, Nick Kapica, Tim Richter); Rudolf Měřinský & Jana Lewitová; Mary Modeen; Aleš Müller; Florence A. Neal; Phil Niblock & James Fulkerson; Petr Nikl; Pavel Opočenský; Marian Palla/Petr Kvíčala & Florian; Nico Parlevliet; Orloj Snivců; Štěpán Rak; Richter Band; Relaxace; Stichting Tiefwelt-Horst Rickels & Victor Wentink; Balduin Romberg; Tomáš Ruller; Gert de Ruijter; Věra Říčařová & František Vítek; Christof Schläger; Hiroyoku Shimizu; Bodo Stock; Max Streicher; Čestmír Suška; Jan Svoboda; Jitka Svobodová; Tibor Szemzö; Daniel Šperl; Jaroslav Šťastný/Peter Graham, Ryo Takahashi; Jaromír Tichý; Martijn Troost; Jo Truman; Urbánkovci; Peter van der Ent; Petra Dubach/Mario van Horrik; Hans van Koolwijk & Klaas Hoek; Meinbert Gozewijn van Soest; Hilary Vexil (Henriette Reesma, Peat Moss, Erik Leaven);  Erik Wijntjes; Henri van Zanten; Zyklus

inspirátoři:
Athanasius Kircher
F. X. Messerschmidt
J. B. Santini,
Robert Fludd
CD – GROWTHRINGS / LETOKRUHY – Hermit Symposium II
Festival Growthrings
proběhl nadvakrát: 26. června v Praze a 17. července v Plasech. Koncert v Míčovně byl připraven ve spolupráci s kanceláří prezidenta. V Míčovně Pražského hradu vystoupil jako host Jiří Stivín.
(dále hráli Keiji Haino, Hans van Koolwijk & Klaas Hoek, Irena a Vojtěch Havlovi, Luboš Fidler a Oldřich Janota, Phill Niblock a Jim Fulkerson), pod záštitou Václava Havla.
Na festivalu vystoupili: Agon Orchestra, Dian Booth, Josef Daněk; Michael Delia, Mark Dijkstra, David Dramm & Ann La Berge, Kristine Deray, Pavel Fajt, Luboš Dalmador Fidler; Ester Fischer, Florian; Sarah Fraser, Martien Groeneveld, Cees Gunsing; Anton Haakman; Keiji Haino;Joshua Hakimi; Irena & Vojtěch Havlovi; Eva & Rupert van Heiningen; Igor Hlavinka; Mojmír Horyna; Peter Jacquemyn; Martin Janíček; Oldřich Janota, Jiná rychlost času, Petr Kvíčala, Vlastimil Marek & Roman Benda, Mercy; Rudolf Měřínský & Jana Lewitová; Johan Lubbers, Phil Niblock & James Fulkerson; Petr Nikl; Marian Palla & Florian, Nico Parlevliet, Orloj Snivců, Štěpán Rak, [Richter Band; [Relaxace]; Stichting Tiefwelt - Horst Rickels & Victor Wentink; Tomáš Ruller, Věra Říčařová & František Vítek, CZ; Christoph Schläger;Tibor Szemzö, Jaroslav Šťastný/Petr Graham; Ryo Takahashi; Jo Truman; Urbánkovci, Mario van Horrik, Hans van Koolwijk & Klaas Hoek, [Hilary Vexil (Henriette v. Reesma, Peat Moss, Eric Leaven, Joachym), Henri van Zanten; Zyklus. 

K textové příloze katalogu Letokruhy byly použity ilustrace z díla o stvoření vesmíru – Utrisque Cosmi Roberta Fludda, vydané roku 1617. Seriál není pochopitelně zpodobněn celý, chybí část o paralelnosti makrokosmu s lidským mikrokosmem. Namísto toho bylo vsunuto několik obrázků E. H. Sheparda z knížky Medvídek Pú od A. A. Milneho. Fragmenty ze starých i současných textů doprovází a doplňuje Fluddův vesmírný komiks barokního mýtu o Stvoření světa. Texty zároveň měly nějak rámovat kontexty sympozia.

Katalog byl vydán s finanční podporou Ministerstva kultury České republiky a účastníci symposia Hermit II. byli podpořeni následujícími organizacemi: Nadace Prins Bernhard Fonds, Nizozemí; The British Council; Ministerstvo kultury Nizozemského království; Ministerstvo zahraničních věcí Nizozemského království; ZKZ Břasy
vydala Nadace Hermit
Adresa: Nadace Hermit, Plasy 331 01, Česká republika
pořadatel: Nadace Hermit
organizace: Miloš Vojtěchovský, Jana Šikýřová, Jiří Zemánek, Ivo Kornatovský
Návrh katalogu: Oko Production
Spolupráce: Paul a Heléne Panhuysen - Het Apollohius, Jiří Zemánek, Sorosovo Centrum současného umění Praha Ludvík Hlaváček
Překlady: Sarah Fraser, Miloš Vojtěchovský
Redakce: Jana Šikýřová, Ivo Kornatovský
Anglické korektury: Mathew Danda
Asistentka: Martina Tomášková
Fotografie: Dan Šperl, Gert de Ruijter, Iris Honderdos
Tisk: Dragon Press s.r.o. Klatovy
© Nadace Hermit, všechna práva nevyhrazena


Poznámka:
Druhé symposium Hermit - Letokruhy se stalo barokně rozkošatělé a organizátory přivedlo na pokraj kolapsu. Samopohybem, nedostatkem odhadu a zkušenosti dorazilo během června a července do Plas tolik účastníků, že jsme nebyli schopni udržet oddenkovité události v pevnějším tvaru a občas zavládl chaos. Z jakéhosi důvodu jsem přikývl na návrh Vojtěcha a Ireny Havlových připravit a zajistit v Praze navíc jednodenní akci v Míčovně Pražského hradu. Okolnosti mi došly během rituální hostiny Ceese Gunsinga na dvoře prelatury. Shromáždilo se zde asi 100 hostů, které Cees hostil vepřovými kotletami. Kritický podtext se objevil v gestech několika účastníků (Vladimír Kokolia, nebo Tomáš Ruller). Happeningu s jídlem se klášter jakoby sám vzepřel. 
Název "Letokruhy" (správný anglický překlad je "annuli") jsem nahradil novotvarem "Growthrings" - něco jako "růstové kruhy". Tím měla být metaforicky naznačena myšlenka organické provázanosti současnosti s minulostí. V tomto případě zejména s barokní tradicí, koncepty hermetismu a alchymie, přechodu mezi manýrismem a barokem. Představa o přirozeném propojení přírody a kultury v podobenství a analogii kmenu stromu a architektury měla konkrétní vazbu na strukturu dubových pilotů, na kterých je postavena budova konventu.

Miloš Vojtěchovský, Praha 2018 

Letokruhy CD: příloha katalogu
Emil Mihai Cioran: Jak bude vypadat tvářnost: Letokruhy, 1993
Athanasius Kircher: Tak, jako je světlo...:
Michelangelo Pistolleto: Tak zrcadlo...
Klášterní tajemství: Fiktivní rozhovor o baroku, letokruzích a Hermitu
AGON Orchestra (Petr Kofroň, Martin Smolka, Ivan Bierhanzl, Miroslav Šimáček): Půlnoční hudba: skladba Petr Kofroň
Ademir Arapović: Tři objekty pro Letokruhy: konvent, různé materiály
Deborah Boardman: Stáj: site specific instalace
Dian Booth: Zvukové události, re-creations: performance
Michal Bouzek: Pohled za všechny rohy: zrcadla, dalekohled
Floris Brasser: Oblouk pro Metternicha/Oko pro Plasy: dřevěné sochy
Sjoerd Buisman: Phyllotaxis I. II.: dubové a lipové dřevo
Eva Carrozza: Pád milovaného: taneční performance
Mathilde Cuijpers: Bez názvu: akryl, dřevo
Frans Daels: Budoucí minulost: dřevo, nalezený objekt
Josef Daněk: Přednáška o zrušení všech svátků: přednáška, performance, rondel
Michael Delia:Plaské nástroje: koncert
Mark Dijkstra:Performance se světlem a zvukem: stroboskopické světlo a elektronika
Sander Doerbecker: Zavlažovací píseň: performance pro kbelíky, zpěvačky a kapky
Daphne Kouwenaar: Kresby: série kreseb, kvaš na papíře
David Dramm & Anne La Berge: Koncert: refektář
Pavel Fajt: Bicí v kapli: kaple sv. Benedikta
Luboš Dalmador Fidler: Materiální partitura a zvuková instalace “Ptáci”: ciferník věžních hodin, světlo, dřevo, kov
Alexander Fischer: Sub rosa: dřevo, sklo, vzduch, voda
Ester Amy Fischer: Na zvonici: performance
FLORIAN (Marian Palla/Petr Kvíčala) Letokruhy: 1. koncert pro klacky v kapli sv. Benedikta
Sarah Fraser: Hudba a pohyb: klavicembalo
Ellen Gieles: Bez názvu: instalace, různé materiály
Martien Groenveld & Luna:Letokruhy: 1. čajový obřad, dvůr konventu
Els de Gruijter: Flying Men: malby na papíře
Cees Gunsing: Oltář zemi: instalace a performance, dřevo, sklo, vepřová kůže, písek
Anton Haakman: The Subterranian world of Athanasius Kircher: přednáška a promítání dokumentárního filmu
Keiji Haino: Tanec s tamburinou a činely: konvent a Míčovna Pražského hradu
Joshua Hakimi: Chlebová ceremonie:
Ron Haselden: Včely v keřích: světelná a zvuková instalace, zvuk Peter Cusack
Irena a Vojtěch Havlovi:Letokruhy:
Eva and Rupert van Heijningen: Hudba a Tanec: kaple sv. Bernarda, konvent, spolupráce Sarah Frazer
Ben Hillwood Harris: Čtyři zrcadlové body: instalace, dvůr konventu
Tomáš Hlavina: Model zvukového schématu dórského a ionského sloupu: část instalace
Igor Hlavinka: Babylonská stavba č. 1: cihly, hlína, světlo
Mojmír Horyna: Přednáška o J. B. Santinim: konvent
Thomas Jacobs: Akustické prázdno – spojení konců: zvuková instalace, sýpka
Peter Jaquemyn: Zamyšlená paní a ptáci: dřevěné sochy
Martin Janíček: Orbis mundi: dřevo, pletivo
Oldřich Janota: Koncert: kaple sv. Bernarda
Jiná rychlost času: Koncert: kaple sv. Bernarda, konvent
Jaj Moredyk & Krištof Kintera: Intervence na strop a koncert: konvent
Sharon Kivland: Litanie: zvuková instalace
Vladimír Kokolia: Čtyřdenní poustevna: performance/intervence
Jiří Kornatovský: Zrození baroka: kmen stromu
Petr Kvíčala: Ornamenty: písek, textil
Tomáš Lahoda a Miloš Vojtěchovský: Skrytý mechanismus za zrcadly: site specific světelná a zvuková instalace
LEY-ON: Třetí večeře (skupinový portrét): hedvábí, bambus, fotografie
Herman Makkink: Syntax: kresba do prachu
Vlastimil Marek, Roman Benda: Tibetské mísy: hudební představení
Mercy: Performance: sýpka
Rudolf Měřinský & Jana Lewitová: Písně mlhavého léta: loutna a zpěv
Mary Modeen: Bez názvu: neonové světlo, písek
Aleš Müller: Bez názvu: keramika, hudební nástroje
Florence A. Neal: Instalace: I. Instalace se sklem
James Fulkerson & Phill Niblock: pozoun, elektronika
Petr Nikl: Lamponi: loutkové představení se světlem a zvukem
Pavel Opočenský: V půli cesty: socha, dřevo
Nico Parlevliet: Instalace s padajícími kameny: sýpka
Orloj snivců/ Letokruhy: Koncert
Štěpán Rak: kytarový koncert
Richter Band: koncert, kaple sv. Bernarda
Relaxace:Koncert: kaple sv. Bernarda, konvent
Horst Rickels: Plazza Futura: zvukově taneční divadlo (s Victorem Wentinkem)
Victor Wenting: Plazza Futura: Stichting Tiefwelt, prelatura, s Horstem Rickelsem
Balduin Romberg: Bez názvu: dubové dřevo a železná obruč
Tomáš Ruller: Tři v jednom: situ-akce
Gert de Ruijter: fotograf
Věra Říčařová & František Vítek: Piškanderdulá aneb Josefe: loutkové představení
Christof Schläger: Dovnitř-ven: zvuková instalace
Hiroyuki Shimizu: Fotografie: sýpka
Bodo Stock: Socha na zimu: dřevo, černé uhlí
Max Streicher: Growthrings:
Čestmír Suška: Kříž mezi: hlína
Jan Svoboda: Čekání na světlo: časová instalace
Jitka Svobodová: Tři stádia svíčky: drát, papír
Tibor Szemzö: Tractatus: flétna, elektronika, hlas
Daniel Šperl: Fotograf
Peter Graham /Jaroslav Štastný: Piano pro Plasy: kaple sv. Bernarda
Ryo Takahashi: Ropewalker: performance
Musica ad Gaudium, kapelník Jaromír Tichý: koncert
Martijn Troost: Němý zvon: kaštanové dřevo
Jo Truman: Zpěv a didgeridoo: performance
Urbánkovci: Koncert na rajském dvoře: housle a zpěv
Peter van der Ent: Kircherova trouba: dřevo, plech
Petra Dubach/Mario van Horrik: Koncert pro kytaru a dlouhé struny: sýpka
Hans van Koolwijk & Klaas Hoek: Bambuso Sonoro: zvuková instalace Do-Re-Mi
Meinbert Gozewijn van Soest: Nedílná podvojnost: konvent
Hilary Vexil: performance a film
Erik Wijtntjes: Dřevěné sochy: okolí konventu
Henri van Zanten: Přednáška o F. X. Messerschmidtovi:
Zyklus: Deadly Children´s Songs /Nihils Trumpet: performance
Jiří Stivín, flétnový koncert: Míčovna Pražského hradu