János Sugar

mixed média: motor z auta zalitý do sádry, skleněné tabule s obrázky světců
prelatura
Po-hádky, 1999

Svatí jsou mimo čas, jsou to morální celebrity. Každý má svůj příběh, který je možné zhustit pomocí nelineární dramaturgie do jednoho obrazu. Motor, světci a skleněný domeček z karet představují příběh spolupráce mezi Těžkým strojem a Křehkým kompasem.
Lze zapomenout data a fakta, ale příběhy zůstávají. Příběh je mnemotechnickou pomůckou uchovávající poselství a brání zapomnění. Příběh je prostředek, převážející poselství přes oceán zapomenutelných souvislostí.

Senátor Al Gore, Země na misce vah: ekologie a lidský duch (New York: Houghton Mifflin Company. 1992), s. 199

János Sugár, 1999 Plasy


János Sugár (narozen 1958 v Budapešti) je maďarský umělec, teoretik, filmař, je zakládajícím členem Nadace pro výzkum médií, která uspořádala série konferencí MetaForum v Budapešti v 90. letech.
Sugár vystudoval katedru sochařství na Maďarské akademii výtvarných umění v Budapešti (1979-84) a zároveň v letech 1980-86 spolupracoval s interdisciplinární uměleckou skupinou Indigo vedenou Miklósem Erdélym. S Miklósem Erdélym také připravoval mezi lety 1984-1988 diskusní série Gyorskultúra. Jeho tvorba zahrnuje instalace, představení a filmy/videa.
Vystavoval po celé Evropě, včetně Documenta IX v Kasselu (1992), Manifesta I v Rotterdamu (1996). Absolvoval rezidenční pobyt na Cleveland institutu umění v roce 1994, obdržel stipendium od Experimental Intermedia v New Yorku (1988 a 1999) a v roce 2001 získal stipendium na rezidenci v Nadaci Civitella Ranieri v Itálii. 
Jeho nejznámější video "Typewriter of the Illiterate" obsahuje obrazy vystřižené z novin a časopisů s kalašnikovem, obrázky se prolínají a stávají se analýzou masmédia s přímým emocionálním dopadem. Jeho filmy a videa byly v roce 1998 promítány v Antology Film Archives v New Yorku. Od roku 1990 vyučuje teorii mediálního umění na fakultě Intermedií na MKE v Budapešti. Žije a pracuje v Budapešti.