Jiří Kornatovský: Sentimentální reminiscence ve dvou částech

1. velkoformátová kresba, letní refektář
2. instalace - nalezený předměd před vchodem do konventu
Klášter Plasy 1992

Plasy-klášter,
sentimentální reminiscence

Tajemství je proces zapomínání a rozvzpomínání. Jako takové nemá vlastní podobu. Jeho absolutním projevem je dokonalá forma, harmonie a fungující mechanismus. Na plaský klášter nelze reagovat jinak než v podobě vstřícného gesta. Mlýnské kolo demonstruje jistotu zajištěné existence. Kmen dotýkající se zdiva, propojení subjektu a objektu, meditační kresba, následné soustředění. Hermetický uzavřený prostor je iluzivní v závislosti na vůli vnímatele. Iluze a realita je tak vlastně nerozlišitelná a cesta k vlastnímu já vede pouze k činu, akci, otisku, stopě v čase a místě. Poté přichází buď sentiment anebo očištění; obojí musí vyvolat novou aktivitu, jinak se z iluze stává deziluze a ze sentimentu zánik. A nejde ani o výklad, ani o popis, ani o oslovení – jde o novou – vlastně věčnou aktivitu: napětí mezi zdrojem, nositelem a příjemcem.

Jiří Kornatovský 1992
Plasy


Jiří Kornatovský byl jednímz iniciátorů aktivit nadace Hermit v Plasech, kde se narodil v roce 1952. V letech 1977-82 vystudoval Střední výtvarnou školu v Praze na Hollarově náměstí a pak v letech 1982-87 monumentální malbu a grafiku na pražské Akademii výtvarných umění. V následujících letech absolvoval studijní a tvůrčí pobyty v karmelitánském klášteře v Sejnach, Polsko (1992), ve Florencii (1993), New Yorku a Bostonu (1994–1995) a Hohenosig v Německu (1997).  Působí jako vysokoškolský pedagog na Karlově Univerzitě v Praze a na Fakultě umění a designu Západočeské univerzity v Plzni.
Koncem osmdesátých let vytvořil sérii monumentálních uhlových kreseb kulovitých, ovoidních či válcovitých těles, vytvořených vrstvením tisíců hustě vedle sebe kladených čar. Podle autora už samotný akt kresby, řízený pohyb ruky a celého těla, je vlastním smyslem díla. Svým výtvarným pojetím se kresby vymykají české umělecké tradici. Celkem realizoval přes 60 samostatných výstav a zúčastnil se více než 200 výstav skupinových.