Jiří Kornatovský:Meditace IV

uhel, tužka, plátno 205 x 195 cm
sýpka

Jiří Kornatovský se narodil v roce 1952 v Plasech na Plzeňsku. V letech 1977-82 vystudoval Střední výtvarnou školu v Praze na Hollarově náměstí a pak v letech 1982-87 studoval monumentální malbu a grafiku na pražské Akademii výtvarných umění. V následujících letech absolvoval studijní a tvůrčí pobyty v karmelitánském klášteře v Sejnach, Polsko (1992), ve Florencii (1993), New Yorku a Bostonu (1994–1995) a Hohenosig v Německu (1997).  Momentálně působí jako vysokoškolský pedagog na Karlově Univerzitě v Praze a Fakultě umění a designu Západočeské univerzity v Plzni.

Koncem osmdesátých let překvapil svými monumentálními uhlovými kresbami kulovitých, ovoidních či válcovitých těles, vytvořených vrstvením tisíců hustě vedle sebe kladených čar. Podle autora už samotný akt kresby, řízený pohyb ruky a celého těla, je vlastním smyslem díla. Svým výtvarným pojetím se tyto kresby zcela vymykají české umělecké tradici. Celkem realizoval přes 60 samostatných výstav a zúčastnil se více než 200 výstav skupinových.