Joska Skalník

Klasifikace

Artist

Umělec

Joska Skalník

Projekt

Hermit I

Místo

Plasy Monastery

Joska navrhl první katalog symposia Phonurgia Liber v roce 1992, včetně obalu audiokazety.


Joska Skalník (narozen 1948 v Praze, vyrůstal v Kolíně). Během školní docházky se projevilo výtvarné nadání, které rozvíjel v LŠU. Později na něho silně zapůsobila společnost okolo malíře Karla Františka Foltýna. Po základní škole studoval na obchodní škole, po třech letech odešel na střední uměleckoprůmyslovou školu. V roce 1969 ze zdravotních důvodů studium přerušil, dokončil jej o rok později. Pracoval jako malíř dekorací a písma ve Státním divadelním studiu, od roku 1977 v Činoherním klubu. V prostorách Činoherního klubu spoluorganizoval výstavy. Od roku 1970 byl činný v Jazzové sekci, kterou spoluzakládal. Aktivně se podílel na vzniku samizdatových vydání knih a periodik (Revolver Revue, Originální videojournal). V roce 1986 byl zatčen, vzat do vazby a odsouzen k tříleté podmínce. Jako přítel Václava Havla je zapojil do zakládání Občanského fóra, v roce 1990 působil krátce jako poradce Václava Havla. Po roce z funkce odešel. Od té doby se věnuje výtvarné práci. Žije v Praze.

Související články

Hermit I.: Phonurgiae Liber