Knihovna Romafuturismo

Zahájení provozu a maraton čtení
1. února 2018 od 7h

Dittrichova 13, Praha 2

 

Harmonogram

7:00-19:00 – maraton čtení Narodila jsem se pod šťastnou hvězdou
19:00 – zahajovací večírek s výběrem hudby od Mary C

Maraton čtení

Po celý den bude probíhat štafetové čtení z knihy Narodila jsem se pod šťastnou hvězdou významné romské spisovatelky Eleny Lackové. Čtení zahajujeme v 7:00, v rolích předčítačů se budou v půlhodinových intervalech střídat pozvaní hosté, spolupracovníci a přátelé knihovny.

O projektu Knihovna Romafuturismo

Knihovna romské literatury zaměřující se na emancipaci diskriminovaných etnik a kultur. Kolekce postupně shromažďovaných děl romských autorů knih vzniká díky iniciativě Ladislavy Gažiové, která jejich výběr konzultuje s romisty i aktivisty. Naším hlavním zájmem je sbírka evropských autorů, ale plánujeme i přesahy do mimoevropských zemí. Rádi bychom k tomu připojili i knihy na téma romské kultury, emancipace a postkoloniálního myšlení aplikovatelného na problematiku situace Romů.

Knihovnu vnímáme také jako platformu pro setkávání se nad kulturními a politickými tématy, prezentaci autorů a romských osobností, ad. Primárním cílem knihovny je zapojení romských komunit, které by se měli stát hlavním aktérem v diskusi.

Iniciátorka projektu: Ladislava Gažiová


E knihovna Romafuturismo

Avela phundraďi & buter manuša genena andal e kňižka/genďi
čtvartkone 1.2. 2018 Dittrichova 13, Praha 2

7.00–19.00 – džala o maratonos andro geňiben andal e genďi Narodila jsem se pod šťastnou hvězdou
19.00 – peršo cikno rautos kaj mukhaha o bašaviben savo kerel e Mara C

O maratanos andro geňiben

Calo ďives džala štafetovo geňiben andal e genďi Narodila jsem se pod šťastnou hvězdou savi irinďa ašunďi romaňi literatka e Elena Lackovo. Te genel chudaha efta orendar tosara, the sako jepaš ora genela aver manuš, avka, sar len vičinďam u maškar lende avena the o manuša, save andre knihovna keren buťi, abo hine sar amala.

Knihovna Romafuturismo

E knihovna romaňa literaturaha bajinel pal e emancipacija te džal pal o diskrimiňimen etnika the kulturi. E kolekcija romane autorendar kidkerel upre e Ladislava Gažiovo, savi phučel le romistendar the aktivistendar, save gende te kidel upre. Kamas te kidel le autoren khatar e Evropa, no tiš duminas, hoj kidaha upre romane autorengere buťa save gejle avri na ča andre Evropa. Kamas paše to thovel the o gende andre save hin o tematos pal romaňi kultura, emancipacija the postkolonialne studia, save šaj den o vast andre problematika the situacija andre savi hine o Roma.

La knihovna tiš dikhas sar than, platforma predal o sgejľipena či kulturne abo politicke. Autorengeri prezentacija the anglune romane manušengeri prezentacija, the aver. Amari meta hin, te ke amende rakhel o drom romaňi komunita, savi bi elas andro diskuziji angluno akteris.

Ladislava Gažiová


Knihovna Romafuturismo
Dittrichova 13/349, Praha 2

romafuturismo.org
facebook.com/KnihovnaRomafuturismo

Tranzit je iniciativa v oblasti současného umění, jejímž hlavním partnerem je nadace ERSTE.
Tranzit is an initiative in the field of contemporary art whose partner is the ERSTE Foundation.
Otranzitos hin inicijativa andre adaďiveseskero umelecko džaniben u lakero angluno partneris hin e nadacija ERSTE.

tranzit.org

Podpora / Support/ O vast dine: nadace Agosto Foundation, Ministerstvo kultury ČR Magistrát hl.m. Prahy, MČ Praha 2.

Zahájení provozu Knihovny Romafuturismo bylo podpořeno z programu Perpedes nadace Agosto Foundation.

Kresby: Alexey Klyuykov, fotograf neznámý.

Související články

Knihovna Romafuturismo:
Portrait of Elena Lacková