Limbo I - Festival

Festival pro nekonvenční umění
20. - 22. června
Klášter Plasy 1998

Klasifikace

Artist

Projekt

Hermit Foundation

Místo

Plasy Monastery

Slovo LIMBO je patrně germánského původu, ale Limbus (latinsky hranice, okraj či lem), neboli předpeklí v katolické tradici označuje dočasné stanoviště duší lidí, kdo zemřeli před vzkříšením Ježíše Krista a také trvalé místo pobytu zemřelých dětí, které nebyly pokřtěny. Nespáchaly sice hřích, ale nebyly křtem vykoupeny. Existují prý dva druhy limba: limbus patrum („limbo otců“) - tedy místo, kam mudrci Starého zákona poslali celé lidstvo, dokud je Kristus sestupem do pekla neosvobodil a "limbus infantum", nebo limbus puerorum. „Dětské limbo“ zahrnovalo nejen mrtvé nepokřtěné, ale i mrtvé mentálně postižené.

 

Stránka je v pracovním procesu, 2021

"Slavnost pro nekonvenční umění Limbo v roce 1998 byl třídenní trans-kulturní projekt v areálu kláštera Plasy. Program nabízel mozaiku lidové a vysoké, tradiční a experimentální hudby, včetně divadla, performancí, koncertů, loutkového divadla, venkovních projekcí, jakož i „dílny improvizace" účinkujících.

Představení jednotlivců a souborů z Německa, Rakouska, Francie, České republiky, Nizozemska, USA a Austrálie přivedlo do Plasů celkem asi stovku účinkujících. V areálu se proplétaly roztodivné žánry jako elektronická hudba, loutkové divadlo, folklor, nový cirkus, Čínská opera, tamburaši atd. Celodenní videoprogram připravil Terminal Bar, kde se promítaly filmy pro děti i dospělé, krátké i celovečerní animované, klasické, undergroundové, dokumentární, němé a umělecké filmy.

Večerní videoprojekce v sýpce byla novinka v programu Hermitu a obracela se k tradicím letních Svatojánských slavností a reagovala na široké spektrum vkusu návštěvníků festivalu.
(z původního textu na webové stránce)

vystoupili

Agon Orchestra
Álom - cimbalová muzika
Franziska Baumann
Bilé divadlo
Buchty a loutky
Českomoravská hudební společnost -
Doprovodná skupina
Pavel Fajt
Společenství PAN - Luboš Fiedler, Oldřich Janosta, Štěpán Pečířka: Rozechvělý hliník. koncert
Daniel Gulko / Linet Andrea
Kaljan Jazz
Kopir rozsyval bestar
Agnes Kutas
Bill LePage
Kristyna Lhotáková
Main bazaar
Metamorphosis
Natura - osobni divadlo
Tomáš Ondrůšek
Radůza
Skleněná louka a Josef Daněk
Spolek tamburašů Dalibor
Subtheater
Táňa Svácha
Song Vojtová / Jan Gajdošík -
Andreas Wagner
Wooden Toys koncert v kapli sv. Benedikta
Dagmar Zuzanákova
Blahoslav Rozbořil
Jan Steklík

Slavnost Limbo dramaturgicky a organizačně připravily:

Centrum pro metamedia,

mamapapa ( Denisa Václavová, Tomáš Žižka)

Terminal Bar ( Ken Ganfield, Danny)

Skleněná loukoa,

Realizováno pod záštitou města Plasy, památkového ústavu v Plzni a správy kláštera Plasy.

Program finančně podpořily:
Pro Helvetia Ost-West, APEXchanges a Rakouský kulturní institut.

Spolupráce: Dominik Centrum Plzeň, Nadace film a sociologie, Společnost pro novou hudbou.

Mediální partner: Český rozhlas Plzeň.