Loris Cecchini & Andrea Crociani

CHORUS / LINE / CHORUS
místně specifická instalace
Podzemí sýpky
Křížení poledníků, 1995

Tenisový kurt, koncipovaný pro bývalé ledové sklepy v podzemní části sýpky lze popsat jako kompletní intervenci do stávajícího prostoru. Prostor je velmi chladný, téměř izolovaný od venkovního světa a jediný vchod slouží také jako východ.

Instalace je přístupná pouze do středu místnosti, do druhé části lze jen nahlížet. Svět je prezentovaný v odlišné oblasti, geografické souřadnice jsou dokládány rovnoběžkami a poledníky, vztah je demonstrovaný rychlou hrou a rychlou výměnou informací, od místa podání až po backhand; obtížnost vstupu do hry v různých řadách, které se navzájem potřebují k vzájemnému potvrzení vlastní standardizace."

Loris Cecchini & Andrea Crociani, 1995

Tenisový kurt v měřítku 1/2, 7,50 × 12 m cca, linoleum, kabel, žárovky.


Andrea Crociani absolvoval v roce 1994 Accademia di Brera v Miláně. Titul MA v oboru výtvarné umění získal na Central Saint Martins College of Art v Londýně, 2006. Žije v Bridportu ve Velké Británii.

Loris Cecchini se narodil v Miláně v roce 1969. Studoval malířství na Accademia di Brera v Miláně. Nyní žije a pracuje mezi Prato a Berlínem. Věnuje se fotografii a sochařství a vytváří prostorové architektonicko-sochařské struktury.