Martin Janíček: Osobní projekt

klášter
Bohemiae Rosa 1997
klášter Plasy

Budu procházet chodbami, nádvořím, prelaturou a okolím kláštera, abych zaznamenal zvuky.

Martin Janíček, Plasy 1997


Martin Janíček zvukový umělec, sochař, hudebník, tvůrce hudebních nástrojů pracuje v oblasti zkoumání akustických vlastností různých materiálů, navrhuje a staví nové hudební nástroje. Většina jeho děl je interaktivních ve spojení s koncentrovanou jednoduchou formou. Někdy jde o konceptuální site-specific práce.

Narodil se v roce 1961, základní umělecké školení získal ve slévárně bronzu, studoval na Akademii výtvarných umění v Praze v letech 1990-97, později pracoval 6 let jako asistent profesora Miloše Šejna v ateliéru konceptuálních tendencí na Akademii výtvarných umění v Praze.

Od roku 1998 spolupracoval se sdružením mamapapa na četných site specific projektech v ČR i zahraničí. Zajímají ho opuštěné a nevyužité prostory a sociální otázky týkajících se menšin, bezdomovců, jazyka.