Miloš Šejn – Frank van den Ven: Bohemiae Rosa

Průzkum místa / těla II
interdisciplinární dílna
3. 9. – 17. 9. 1997
údolí řeky Střely / klášter Plasy

Od roku 1995 Miloš Šejn a Frank van de Ven spolupracují na dvouletých interdisciplinárních projektech Bohemiae Rosa zaměřených na průzkum těla a místa v různých kulturních a přírodních lokalitách v České republice. Idea Bohemiae Rosa se utvářela a zpřesňovala od roku 1992, zprvu jako dílna pro další vzdělávání architektů a výtvarných umělců ve spolupráci Akademie výtvarných umění v Praze s European Association for Architectural Education v Bruselu. Od počátku byl projekt nedílně svázán s aktivitami školy konceptuální tvorby na Akademii výtvarných umění v Praze a postupně se jeho zaměření koncentrovalo na výzkum vztahů těla a místa. V první fázi si Bohemiae Rosa kladla za cíl iniciovat v průběhu pěti dílen mezinárodní tvůrčí setkáni studentů i pedagogů nejrůznějšího uměleckého i vědeckého zaměření na pěti silných místech Čech a Moravy. Díky grantu Ministerstva školství ČR na rok 1995 se projekt podařilo nastartovat a tak až dosud se uskutečnilo pět takových tvůrčích setkání: 1995 Mšeno, 1997 Plasy, 1999 Český Kras, 2001 Bechyně a 2003 Český ráj a další. Za tu dobu měla možnost spolupracovat zhruba stovka tvůrčích osobností a studentů z většiny států Evropy ale i zámoří. Rok 2004 byl rokem rekapitulací a za podpory druhého grantu Ministerstva školství ČR tak vzniká komplexní elektronická prezentace projektu a DVD Rom stejnojmenného názvu. zdroj: http://www.sejn.cz/archiv/concept/landa32.htm

V září 1997 Akademie výtvarných umění ve spolupráci s Centrem pro metamedia v Plasech uspořádalo mezinárodní mezioborový seminář pod širým nebem „Bohemiae Rosa“. První workshop byl realizován ve Mšeně, 50 km severně od Prahy a cíl projektu, původně širší porozumění architektonické výchovy, byl podstatně obohacený účastí studentů a učitelů tance, výtvarného umění a hudby, jakož i architektury.

Cílem workshopu je prozkoumat vztahy mezi tělem, krajinou a architekturou. Tyto tři obory by se protínaly v jejich zaměření na lidské tělo jako součást atmosféry místa.

V našem těle existuje nekonečně rozmanitá krajina a její architektonika a příroda mohou být snadno popsány jako krev připomínající řeku, nebo v zemi ukotvený strom či myšlenky procházející jako mraky. Stejně tak z architektonického hlediska můžeme hovořit o krajině v lidské dlani, vnitřním prostoru srdce nebo o těle věží. Budeme pracovat se skupinou až 20 studentů z různých oborů, z Česka a zahraničí a doufáme, že jejich rozdílné názory na toto téma povedou k novým poznatkům a prolnutí "Body & Landscape & Architecture". Jako místo byl vybrán klášter v Plasích se sousedním údolím řeky Střely. Údolí a kamenné lomy v oblasti pramenů Střely a struktury kláštera jsou ideálním místem pro spontánní zážitky a hlubší porozumění starodávnému vztahu mezi lidmi a krajinou. Je to také místo charakterizované kombinací architektury, krajiny a duchovní historie. Tento typ dílny je ideální příležitost pro setkání lidí a jejich aktivní účast na výzkumu nových metody výuky kultivace krajiny jako další umělecké disciplíny s přístupem jiné disciplíny umění a vědy.

Účastníci budou mít různé úkoly, jako je průzkum krajiny, speciální fyzická cvičení a mentální cvičení v soustředění. To by mělo vést k realizaci projektů nebo akcí sdílejících charakteristiky divadla, performance a tvůrčí reakce, ale především by měla být stimulována kreativní interdisciplinární diskusi.

Dokumentace prací, akcí a cvičení, spolu s prezentacemi na přednáškách a katalog, pomůže projekt propagovat. Workshop je určen pro účastníky jakékoli specializace a bez věkového omezení. Budeme pracovat po dobu minimálně 6 hodin denně v různých hodinách ve dne i v noci.

Miloš Šejn, Frank van de Ven, 1997


Tělo je samo o sobě krajinou pohybující se ve větším rámci daného okolního prostředí. Vertikální a horizontální vrstvení (historické) krajiny nás vyzývá k reflexi našich vlastních vrstev a propojení s imaginací.

Program zahrnoval:
• MB - taneční trénink (mysl / tělo, svaly / kosti)

• procvičování a reflexe fyzického a duševního tréninku

• procházky a putování, tichá procházka, pouť a noční cesty

• různé způsoby prožívání těla, pohybu a krajiny

• zkoumání odlišných smyslů pro prostor a čas

• peripatetické záznamy, kresba, psaní, okamžitý kontakt s okolím

• mentální topografie umístění, mýtus, archaická mysl a geniální loci

• geologie, archeologie a historie krajiny jako modelu sebe sama: vrstvy, svislá spojení a labyrint

Nedílnou součástí workshopu budou osobní umělecké projekty, na nichž účastníci budou pracovat asi 1 až 2 hodiny denně (v oborech architektura, krajinné umění, tanec, performance, fotografie, sochařství, divadlo, výtvarné umění, biologie a přírodní historie). Tým workshopu je k dispozici pro vedení a podporu těchto procesů.

Lektoři:
Miloš Šejn,ČR;
Frank van de Ven,(NL),
Martin Buchner,(D)

Účastníci:

Martin Janíček (CZ) – Ivana Teršová  (CZ) – Olga Kropíková (CZ) – Hana Pýchová (CZ) – Rolf Meesters (NL) – Alena Doležalová (CZ) – Malte Dickmann (D) – Jan Erik Kolář (D) – Petr Uličný (CZ) – Daniel Šimek (CZ) – Michael Peters (D) – Viktorie Šmejkalová (CZ) – Etrona van der Heijden(NL)

Miloš Šejn – Frank van de Ven : Big Isolation
Miloš Šejn – Frank van de Ven – účastníci dílny: Barokní vodní zrcadlo
video: Frank van de Ven – Rolf Meesters – Miloš Šejn: Dancing Plasy Times 8