Martina Pachmanová

kurátorka

doc. Mgr. Martina Pachmanová, Ph.D. (*1970) je historička umění, kurátorka a umělecká kritička. Působí na Katedře teorie a dějin umění na Vysoké škole umělecko-průmyslové v Praze. Pedagogicky působila rovněž na pražských pobočkách některých amerických univerzit (New York University, University of Washington, American University) a v roce 2012 byla hostující profesorkou na Brown University v Providence. Je držitelkou několika významných stipendií, včetně stipendia Fulbrightovy komise. Specializuje se na moderní a současné umění, vizuální kulturu a design především v kontextu genderu a feminismu.

Během posledních 15 let byla kurátorkou řady monografických i skupinových a tematických výstav v České republice i v zahraničí. Kromě několika přehlídek věnovaných zapomenutým umělkyním první poloviny dvacátého století, k nimž vyšly monografické katalogy (viz dále), kurátorsky připravila rovněž řadu výstav věnovaných současnému umění - k nejvýznamnějším projektům z nedávné doby patří Těla, jazyky, instituce (součást výstavy Formáty transformace: Sedm pohledů na novou českou a slovenskou identitu, Dům umění, Brno, 2009 a MUSA, Vídeň, 2010), Behind the Velvet Curtain: Seven Women Artists from the Czech Republic (Katzen Art Center, American University Museum, Washington, D.C., 2008), Cultural Domestication – Instinctual Desire (University of Toledo, Ohio, 2005). Podílela se rovněž na rozsáhlém mezinárodním výstavním projektu GENDER CHECK – Femininity and Masculinity in Eastern European Art (MUMOK, Vídeň; Zacheta National Gallery of Art, Varšava, 2009).

Pachmanová je autorkou mnoha odborných článků v tuzemských a zahraničních periodikách a několika knih a monografických výstavních katalogů: Věrnost v pohybu: Hovory o feminismu, dějinách a vizualitě (2001); Neznámá území českého moderního umění: Pod lupou genderu (2004); Milada Marešová: Malířka nové věcnosti (2008, výst. kat.); Vlasta Vostřebalová Fischerová: Mezi sociálním uměním a magickým realismem (spolu s Michalou Frank Barnovou; 2013, výst. kat.) a Zrození umělkyně z pěny limonády: Genderové kontexty české moderní teorie a kritiky umění (2013). Svou znalost díla Milady Marešové zhodnotila jako editorka a autorka doslovů ve dvou dalších knihách: Milada Marešová, Waldheimská idyla (2009) a Milada Marešová, Domácí biograf (2009). Pachmanová je rovněž editorkou nebo spolueditorkou několika knih: Neviditelná žena: Antologie současného amerického myšlení o feminismu, dějinách a vizualitě (2002); Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, 1885 – 2005 (spolu s Markétou Pražanovou; 2005); Artemis a dr. Faust: Ženy v českých a slovenských dějinách umění (spolu s Milenou Bartlovou; 2008), Madame Gali: Expresionistické dílo Marie Galimberti-Provázkové, 1880–1951 (2011;výst. kat.), Věci a slova: Umělecký průmysl, užité umění a design v české teorii a kritice, 1870–1970 (spolu s Ladou Hubatovou-Vackovou a Pavlou Pečinkovou; 2014) a Jak odlesk měsíce v jezeře: Česká teorie a kritika umění v genderových souvislostech, 1865–1945 (spolu s Libuší Heczkovou a Petrem Šámalem; 2014, fakticky 2016).

V roce 2005 získala Cenu Josefa Krásy udělovanou Uměleckohistorickou společností za mimořádný počin v oblasti dějin umění. Za knihu Zrození umělkyně z pěny limonády se stala laureátkou Ceny F. X. Šaldy za vynikající uměleckohistorickou práci za rok 2013. Je autorkou a editorkou webových stránek věnovaných problémům genderu a moderního umění www.zenyvumeni.cz.