Meinbert Gozewijn van Soest: Nedílná podvojnost

konvent

muž/radost                  žena/neřest                              dítě/plodnost
kůže/naděje                střev a/pokušení                       mozek/kázeň
ego/jedinec                 totožnost/individualita               vědomí/dualita
intelekt/víra                 intuice/politika                         bezúhonnost/utopie
zákon/vězení               etika/klášter                            morálka/pevnost

Meinbert Gozewijn van Soest, 1993 Plasy


Meinbert Gozewijn van Soest (1964) absolvoval akademii Gerrita Rietvelda, monumentální design. Jeho práce obsahují objekty, kresby, texty a fotografie, které se zabývají otázkami o nesmrtelnosti. Vyobrazuje lidskou přirozenost, ale i existující osoby. Jeho kresby mají zlověstnou, podivně působící atmosféru. Vystavoval na mnoha samostatných i kolektivních přehlídkách.

Související články

Letokruhy: Hermit II.
mainbert_van_soest meinbert_van_soest2