Miloš Šejn: Obraz-tělo-zvuk + David Helán: Časopysk (křest)

27. listopadu 2017, 18h
knihkupectví ArtMap, Vojtěšská 18, Praha 1

Miloš Šejn pokřtí v knihkupectví ArtMap dvoudiskovou edici Obraz-tělo-zvuk / Image-Body-Sound, kterou vydalo Guerilla Records k umělcovým 70. narozeninám a David Helán  představí novou knihu Časopysk / ABC. Helán je Šejnovým žákem i kolegou. Kromě křestu, video a knižních ukázek, dojde v ArtMapě k jejich dalšímu tvůrčímu setkání a performativnímu dialogu.

 

Miloš Šejn působí v oblasti vizuálního umění, performance, zabývá se problematikou vizuálního vnímání a organizuje workshopy, jako je Bohemiae Rosa. Jeho umělecký koncept byl formován od mládí, kdy vykonal množství cest divočinou jako reflexe vnitřní potřeby přiblížit se tajemství přírody a sledování zázračnosti, k níž zde dochází. Od počátku šedesátých let dvacátého století během putování fotografoval, kreslil, sbíral a popisoval svá pozorování přírody. V současnosti se zaměřuje na okamžité kreativní možnosti, vycházející ze vztahů historické humanizované krajiny a celistvé přírody. Vědomě laboruje oblastmi expresívního jazyka mezi textem, výtvarnou stopou, tělovým pohybem, hlasem a expanzí do prostoru.

CD obsahuje různé "polní nahrávky", jakož i "ambientní symfonii" Colorum Naturae Varietas, DVD pak 27 obrazových záznamů nejrůznějších performancí, dokumentování tvorby,videoartu, snových vizí, kreseb, přírodních obrazů, apod. Součástí je obsáhlý rozhovor, který ve zkrácené verzi vyšel v Revolver Revue č. 103/2016. Celkově se jedná o neobvyklou, necenzurovanou sondu do duše všestranného umělce, který ve své tvorbě zachází až "za hranice možného".

David Helán ve své tvorbě navazuje na konceptuální tendence druhé poloviny 20. století. Rozptyl jeho tvorby je velmi široký. Zahrnuje nejrůznější performance, video-performance, akční umění, instalace, práci s fotografií, výtvarným uměním i novými médii a jejich fúzemi. Jméno Davida Helána je také často spojováno s umělcem Davidem Hřivňackým, se kterým pořádají různé performance povětšinou v prostorách galerií. Příznačné pro společnou práci Helána a Hřivňackého je využití dadaistických principů, spontánní bezprostřednosti, experimentu a humoru. Dvojjazyčný autorský slovník s názvem Časopysk zvítězil v minulém roce ve výzvě pilotního ročníku projektu Artist Book#1 v Meet Factory.

Pořadatelé akce: Knihkupectví ArtMap, Agosto Foundation, Guerilla Records