Miloslav Fekar: Krystal

instalace
sýpka
Lední slavnosti
klášter Plasy

Rezidenční pobyt byl v Plasích mi umožnil vnímat a studovat genialitu architekta Jana Blažeje Santini-Aichel. Areál v Plasech a další architektovy nedaleké stavby byly silným inspiračním zdrojem.
Na rezidenci jsem vytvořil velký krystal, který byl vytvořen jako průnik přes podlahy sýpky. Jeho vnímaní bylo umocněno pohybem po schodišti. Krystal prorůstal přes tři patra a zvýrazňoval tuto architekturu. 

Miloslav Fekar, 1998


Český sochař Miloslav Fekar (1974, Hranice na Moravě) Na Akademii výtvarných umění v Praze Miloslav Fekar nastoupil v roce 1992 do ateriéru sochařské školy II. vedeného Hugem Demartini. Zde se věnoval tématům – práce v krajině, reakce na prostředí, prostorové koncepty řešené pomocí geometrie. Poté přestoupil do ateliéru figurativního sochařství k Janu Hendrychovi, kde studoval modelování figury, hlavy a reliéfy přírodní figurace. Přemýšlel o ideálním zapojení sochy v dnešní architektuře a krajině.
Bakalářské studium uzavřel v ateliéru sochařství tentokrát už vedeném Jindřichem Zeithammlem. Absolvoval realizacemi jako "Altán pro jednoho člověka" či "Chrám ve Stromovce".

Magisterský titul získal na Fakultě výtvarných umění při VUT v Brně v ateliéru sochařství vedeného Vladimírem Preclíkem. Věnoval se prostorovým variabilním objektům-sochám. 

V roce 1996 nastoupil Miloslav Fekar k magisterskému studiu na Akademii múzických umění v Praze na katedru Alternativního a loutkového divadla v oboru scénografie. Pod vedením Miroslava Meleny a Pavla Kalfuse se pokoušel o propojení svých některých rozměrných objektů o element divadla, tance, hudby.

Miloslav Fekar svoji tvorbu představila na mnoha samostatných i kolektivních výstavách.  Je autorem mnoha projektů a realizací pro veřejný prostor, například pro areál ekologického centra Sluňákov, či pro Park Belveder na Zbraslavi.

Vytváří a navrhuje osobité sochařské a architektonické objekty pro exteriéry i interiéry, do města i krajiny, do parků či zahrad. Realizuje unikátní výtvarné funkční architektonické prvky u obytných staveb,  mobiliář, lavičky, posedové plochy ve veřejném prostoru, osobité altány, zahradní stavby, dřevostavby, zahradní chrámy, pergoly, mosty, můstky, zimní zahrady atd.

Spolupracuje s architekty a zahradními architekty na projektech zahrad a parků, vytváří prvky prostorového členění.   Teprve dobré skloubení architektury, výtvarného prvku a okolí dokáže navodit pocit harmonie a tím umocnit, povýšit i jednotlivé prvky kompozice.

Ve volné tvorbě se Miloslav Fekar se věnuje rozsáhlým výstavním projektům do veřejných prostor. Jejich cílem je dočasně obohatit prostor, ve kterém žijeme a tak posunout dimenzi vnímaní i náhodného účastníka. Také se věnuje fotografování a divadelní scénografii spojené s animací.