Místo (z otevřeného cyklu „Světlo, prostor, čas“) - Jan Svoboda

site-specific instalace II
sýpka
technická spolupráce: Ivo Kornatovský

Svobodova intervence je poslední z řady instalací, které realizoval v sýpce v letech 1993 až 1997.

Centrální prostor sýpky – prostor pod původním hodinovým strojem a jeho závažími - starou prkennou podlahu -  jsem pečlivě vyčistil, vydrhl, umyl a ručně ohobloval, následně jsem za pomoci pigmentů, včelího vosku a pryskyřice  v tomto prostoru vytvořil „čichové“ zrcadlo pro divadlo světel a stínů, vrhaných tímto strojem, které se proměňovalo v závislosti na pohybu kyvadla a závaží hodinového stroje. 
Jan Svoboda, 2018


Jan Svoboda (1955) je výtvarný konceptuální umělec, kurátor a pedagog. Vystudoval Pedagogickou fakultu UK v Praze obory český jazyk a výtvarná výchova 1974–1978. V letech 1987–1995 působil jako odborný asistent katedry výtvarné výchovy Pedagogické fakulty UK v Praze. Od roku 1995 pracuje jako ředitel Základní umělecké školy Václava Pichla v Bechyni. V roce 1995 založil občanské sdružení "Klášter" pracující při ZUŠ v Bechyni, které se stalo zakládajícím členem mezinárodní organizace E-SPACE. Od roku 1999 vytváří koncepce a podílí se na realizaci expozice a doprovodných programů pro děti k výstavám (např. Pražské quadriennale, Deset století architektury, Příběh Pražského hradu…).