Kamufláž a fotografické vidění

Hra „na schovávanou“ ve vědě, umění, a válce
29. června 2017, 19:00, Tranzitdisplay

Kamufláž jako adaptivní způsob úniku před technologiemi fotografické reprodukce.

 

Přednáška Hanny Rose Shell nastíní historický vývoj kamufláže, která se vždy vyvíjela ruku v ruce s technologickým vývojem v oblasti fotografie, válčení, ale i přírodní historie. Dnes se kamufláž chápe převážně jako vzor vzájemně se proplétajících zelených a hnědých odstínů. Avšak v této přednášce se dozvíme, že kamufláž je fenomén mnohem širší – je sadou institucionálních struktur, intermediálních praktik, a různých modalit subjektivity, které se objevily v průběhu dvacátého století v prostředích, která byla čím dál tím více medializována fotografií a filmem. Prof. Shell v průběhu přednášky představí svou typografii tří konceptuálně příbuzných „druhů“ takzvané „fotografické kamufláže“.

Hanna Rose Shell je v Praze na pozvání rezidenčního programu Nadace Agosto Foundation.

Přednáška probíhá v rámci aktivit Diffractions Collective a ve spolupráci s Tranzitdisplay