Sekce

Grant Program

Klasifikace

Venue

Projekt

Otevřené muzeum

Místo

Otevřené muzeum

Pozoruhodná platforma volného sdružení místních občanů staví na celoročních aktivitách, směřujících k oživení a „zpřítomnění genia loci“ malé krkonošské vesnice Horní Maršov.

Na tváři obce se významně podepsal nucený poválečný odsun většiny německy mluvících obyvatel tehdejších Sudet. Region tak dlouhodobě trpí častou fluktuací obyvatelstva a s ní spojeným malým zájmem o veřejné věci, údržbu místních památek či kulturní a společenský život.

Cílem projektu je především vzbudit a udržovat zájem lidí o místo, kde žijí a zapojit je do společných aktivit a péče nejen o veřejnýprostor. Kolektiv iniciátorů, pocházejících většinou z řad absolventů uměleckých škol, se pokouší osobitými a umělecky kvalitními prostředky docílit společného a programového vytváření nových vztahů a místních specifik.