Pantograf - nástroj pro spolupráci

platforma/seminář/dílna, 7. - 12. červen
Centrum pro metamedia Plasy
klášter Plasy, prelatura 1999

"The increasing flexibilization of institutional structures as expounded in Richard Sennett’s analysis of global contexts in The Culture of the New Capitalism (2005) is considered a threat to the individual. In a similar vein, Paolo Virno concludes that in times of global deregulation and the increasing loss of stable relationships, institutions offer a continuity and reliability desperately needed by people and communities. In emphasizing the positive, gainful aspects of institutions Virno is well aware of the long history of criticizing them as centers of power that generate exclusions."

RACHEL MADER


PANTOGRAF byla experimentální platforma pro pilotní seminář iniciovaný Milošem Vojtěchovským, Jo Williams z Centra pro Metamedia Plasy a Jennifer deFelice za Centrum současného umění v Praze (bývalé Sorosovo centrum současného umění v Praze). Platforma měla zprostředkovat a rozvíjet metody umění spolupráce, diskuze a posílení vznikající sítě "meziregionálních", hlavně lokálních kulturních a uměleckých projektů v několika zemích bývalého "východního bloku". Ty měly být navzájem pevněji komunikačně propojeny a tak měla být posílena jejich udržitelnost. Platforma se měla soustředit hlavně na aktivity a oblasti, které usilovaly o přesahy a souvislosti mezi uměním, kulturou a sociálními a politickými tématy.

Proč Pantograf?

Pantograf je původně mechanické zařízení, umožňující výsuvný pohyb a několikanásobné zvětšení své délky v jednom směru. Skládá ze soustavy spojených pák, tvořící jeden nebo několik kosočtverců. Původně pantograf sloužil jako nástroj pro rýsování, odtud etymologický význam slova. Pantós je genitiv řeckého slova pas = všechen, gráfos je činitelské jméno od slovesa gráfo = píšu, škrábu, kreslím. Metaforicky se název přenesl na označení samotného technického principu a na jiné způsoby jeho využití, přenášení myšlenky, nebo synchronizaci.

Seminář se konal od 7. do 12. června v prostorách Centra pro Metamedia a setkalo se zde 12 účastníků - umělců, kurátorů, kulturních aktivistů, zastupujících různé nezávislé kulturní a umělecké iniciativy a organizace z různých zemí. (Přítomno bylo také několik místních českých hostů). Později mělo dojít - především prostřednictvím diskusní skupiny na malinglistu[l@ecn.cz k dohodě ohledně konceptů nových projektů. Tyto "spin-off" projekty měly být konkrétní a prakticky zaměřené nástroje pro iniciaci pozitivní změny v aktuální situaci v místním měřítku regionu střední Evropy.

Některým z vybraných podaných projektů měla být později poskytnuta podpora na zahájení činnosti.

účastníci semináře:

Boris Bakal (Zahřeb, Chorvatsko)

Raymond Cindric (x)

Richard Pierre Davies - člen skupiny  Mongrel Londýn, Velká Británie

Sue Mark  Marksearch, San Francisko, USA

Herwig Turk & Rike Frank - projekt Vergessen Vídeň, Rakousko

Marion von Osten & Peter Spillman & Rachel Mader - Labor k3000, Labor k3000 (Curych, Švýcarsko)

Lexa Walsh & Dimitri CarrieCESTA (Tábor, ČR)
Ventislav Zankov10 Years Later (Bulharsko)

hosté:.dohledat

organizace platformy Pantograf: 

CMM - Miloš Vojtěchovský & Jo Williams,

SCSU - Jennifer de Felice 

Projekt Pantograf podpořily Sorosovo Centrum pro Regionální Projekty (SCARP), Evropská Kulturní Nadace, Pro Helvetia Ost-WestHermit Fund (USA), Centrum pro Současné umění Praha a další instituce pro rozvoj spolupráce a sdílení myšlenek.

zdroj: www. hermit.cz, 1999


Projekt byl koncem roku 1999 (protože se CMM muselo z Plasů odstěhovat) zastaven a nepokračoval. Některé diskutované projekty a aktivity se nakonec v dalších letech uskutečnily, mimo rámec Pantografu, například během projektu cafe9.net, koncipovaném na podobných myšlenkách participace a komunikačních sítí.

(M.V.2019)