Paul DeMarinis

zvuková instalace Magický čtverec Paula Panhuysena
konvent
Klášter Plasy 1994

Paul přijel do Plasů společně s Paulem Panhuysenem asistovat při instalaci díla Magic Square.


Paul DeMarinis je mediální umělec a pedagog. Žije v San Franciscu, kde vyučuje na Stanford Univeristy v Kalifornii. Patří k uznávaným osobnostem umění mezinárodního významu. S elektronickými nástroji pracuje od roku 1971. Začínal jako skladatel, tvůrce hudebních nástrojů a patřil k pionýrům avantgardní elektroakustické americké scény. Zabývá se intenzivně studiem dějin techniky a přednáší na toto téma na standfordské universitě a dalších školách. Je autorem řady performancí, zvukových i počítačových instalací, interaktivních prostředí a teoretických textů. Vystavoval a vystupoval například v The Kitchen, na Festival d'Automne v Paříži, v Het Apollohuis v Holandsku, na Ars Electronica v Linci. Složil také hudbu pro „Merce Cunningham Dance Co., jeho souborné výstavy představily Bravin Post Lee Gallery v New Yorku, „I.C.C. v Tokiu a Muzeum moderního umění v San Franciscu. Získal mnohá ocenění a stipendia. Jeho tvorba byla podpořena stipendiem Guggenheimovy nadace, Rockefellerovy nadace a DAAD.

Jeho díla se zabývají tématy komunikace, syntaxe lidské řeči, přenášené a syntetizované počítačovými systémy. Jeho hudební tvorba vychází na Lovely Music Ltd., nebo Apollohuis.