„Chceme ukázat, že i malé individuální iniciativy mohou v malém přispět ke kultivaci společnosti.“

 

Krajinou přílivu je spolkem vycházejícím z nezávislé občanské iniciativy, která se začala formovat roku 2014. Věnuje se pořádání společensko-kulturních akcí pro veřejnost různého druhu. První projekt zpracovával téma postindustriálních prostor, v dalších letech se přidaly akce se zaměřením společenským i uměleckým. Krajinou přílivu pořádala výstavy fotografické, sochařské i vzdělávací (významné osoby či výročí české historie), projekce filmů, besedy s odborníky a veřejností. Od roku 2018 úzce spolupracuje se Sdružením Serpens, které působí v Synagoze na Palmovce.

Pro Krajinou přílivu je důležité téma historické paměti, jejího předávání dalším generacím a aktualizace této paměti v rámci proměňujícího se diskurzu. Cílem je připomínat, reprodukovat, oživovat a kritickému myšlení podrobovat historicky významné i ty pozapomenuté situace, osobnosti a příběhy.

Ambicí spolku je aktuálním způsobem zprostředkovat povědomí o konkrétních tématech, způsobu práce s informacemi a podpora humanistických hodnot.