Spolek KUŠ pro environmentální a multikulturní výchovu

Polná, Vysočina

Projekt

Spolek KUŠ

Spolek KUŠ je dlouhodobě fungující organizace působící v kraji Vysočina, která se zabývá alternativními způsoby mimoškolního vzdělávání mimo jiné prostřednictvím využití technik současného umění, se silným aktivistickým a environmentálním zaměřením.

Jeho činnost je svázána s místem bývalé hájovny Na Kuši nedaleko Jihlavy mezi vesnicí Rohozná a Novým Rychnovem, kde pořádá pravidelné aktivity pro děti a mládež. Během akcí (workshopy, tábory apod.) si účastníci na bázi pedagogiky zážitku osvojují pravidla žití v přírodě formou her, tvořivých uměleckých dílen a divadelních akcí. Pedagogové ze spolku KUŠ představují dětem a mladistvým soudobé konceptuální přístupy – akční malbu, performance, happeningy, místně specifické umění. Zároveň vtahují mladé účastníky do zájmu o bezprostřední okolí a inspirují je k občanskému aktivismu na základě konkrétních kauz – v poslední době například sledují problematiku úložiště jaderného odpadu. Témata vycházejí z místních reálií včetně sociálně-historických pramenů a mytologie (příklady realizovaných aktivit: 2014 Filmák Podzimák, 2015 HRAnaART, 2016 Šajeni, 2017 ArtBrutar, 2018 ARCHA ARTU).

Spolek spolupracuje mj. s Oblastní Charitou Jihlava a dětským domovem Vranov u Brna. Do svého působiště uprostřed lesů si zve hosty z oblasti kultury, vědy, divadla, umění.