Klasifikace

ProjectVenue

Projekt

PRAHA v Brně

Místo

PRAHA v Brně

Kulturní prostor a galerijní kavárnu Praha založilo v roce 2004 sdružení 4AM Fórum pro architekturu a média společně s Moravskou galerií v Brně.  4AM se dlouhodobě orientuje na témata architektury, urbanismu, městského prostoru, současného umění a umění nových médií. Pořádá diskuze, mezinárodní workshopy, přednášky, a výstavy, které postupem času zakotvily ve vlastním objektu na nádvoří Pražákova paláce Moravské galerie. Dramaturgie prostoru Praha v Brně se zaměřuje na umělecké intervence, happeningy, audiovizuální projekce či sympózia. Jsou zde pořádány koncerty elektronické, improvizované a soudobé klasické hudby, taneční improvizace, autorské a experimentální divadlo. Součástí je knihovna odborných titulů a periodik o současné architektuře, designu a umění.