Báseň vznikla mezi 3. 8. a 23. 9. 2017 v Libušíně, Ústí nad Labem, Pardubicích, Mariánských Radčicích a Libkovicích.

 

dvojnásobné
troj
násobné
nekonečné zmizí
kování toho, co bylo
to v Bohémii
umíme

chceme zapomenout
na přítomnost

i na pravěk

milion let je jen trocha
tepla za málo peněz

osmisetleté Libkovice
jsou na řadě
už nic nebrání odrýpání jejich území
třebas až na dno litosféry

mají ostatně
likvidaci v ozvěně
svého německého jména
pracovní tábor č. 33 – zajatecký tábor Likwitz (Liquitz)
Russenlager
po válce už jen mutoval
sběrný tábor k odsunu
nápravně pracovní tábor
nápravně výchovný ústav – NVÚ

If a sociologist or an ethnologist wishes to study a genuinely primitive, barbarian community, he should look for it in Libkovice rather than in the Amazon rain forests. If somebody doubts the existence of hell, he should have himself locked up as a young offender. *

NECHŤ Z POVRCHU ZEMSKÉHO ZMIZÍ VŠECHNA MÍSTA HOSTÍCÍ V MINULOSTI
I PŘÍTOMNOSTI KONCENTRAČNÍ TÁBORY!
vykořeněna stovky metrů pod kořenovými baly
změní se v krátery páchnoucí sírou – a varixy moci
rozmetaných partiček kápů a bachařů
nevratně sklerotizují

sublimujme Libkovice
považujme je za oběť smírnou
zástupnou, zápalnou
ať se katastrální území 682969 stane všemi lágry, co jich kdy je a bylo
každý metr směrem k zemskému jádru jedním
každý decimetr, centimetr, milimetr

radujme se, veselme se, že na sebe LIQUITZ bere naši vinu
že zmizí, podloží spáleno
popel rozprášen krajinou zapomnění

S díky projektu: "Leave it in the Ground"


* Václav Benda: On the Serving of Sentences By Young Offenders: Prison Conditions in Czechoslovakia: A Helsinki Watch Report, January, 1989, APPENDIX D, str. 131, 132.