Redas Diržys: Objevení hrdiny, aneb Pouhé krátké povídky, dialogy a dopisy

Instalace, grafické listy, inzerát v novinách
prelatura

Zrcadlo, zrcadlo, kdo je na světě nejkrásnější?
Jen ty, jen ty! Dokud mne vlastníš.
Denně, týdně, řekni mi, kdo je na světě nejkrásnější?
Jen ty, jen ty!
Dokud za to platíš.

Redas

 

Vážený pane vydavateli časopisu X
Jménem redakce časopisu Y vám nabízím výměnu hrdinů našeho a vašeho časopisu. Zaprvé vás prosím o laskavé poskytnutí místa v příštím čísle pro hrdinu našeho časopisu a na oplátku se zavazujeme k témuž. Může to být považováno za kulturní výměnu, zaměřenou na osvěžení našeho společenského prostředí.
S přátelským pozdravem
Vydavatel časopisu Y
Hrdina žil v obyčejném domě a zabýval se obyčejnými záležitostmi, tak jako každý druhý. Tak jak už to bývá, nikdo o něm nic nevěděl, jako by pro nikoho neexistoval, jako by zemřel. Poté, co skutečně zemřel, kdosi rozpoznal, že byl výjimečný a zveřejnil to. Udělali pro hrdinu desku s jeho tváří, jako by stále žil, a umístili ji na průčelí domu, kde bydlel. Každý, kdo míjel dům a znával hrdinu osobně, přemýšlel o tom, kolik domů ukrývá další mrtvé hrdiny…
Potřebujeme hrdiny, abychom měli komu tleskat. Nová móda si žádá nové hrdiny. Jsme schopni všechno zapomenout, protože stále tleskáme minulosti…
Vážený pane kurátore,
Jste schopen dostat hrdinu – umělce do širšího uměleckého kontextu? Potřebuji to nějak zjistit, abych mohl ospravedlnit důvod svého hrdinství.
Upřímně
Váš Hrdina – umělec


Redas Diržys žije a pracuje v litevském městě Alytu a zabývá se sociálními intervencemi, performancemi a společensky angažovanou tvorbou (výuka, přednášky, psaní a výstavy). Ve své společenské a umělecké praxi (které jsou obvykle neoddělitelné) kritizuje stávající společenské rituály, pravidla trhu s uměním, dekonstruuje mocenské mechanismy a kapitalistická "mocenská centra". Jeho kritická pozice je však subverzivní – s určitým stupněm ironie a sarkasmu, umělec si často vypůjčuje prostředky vyjadřování a postupy od objektů své kritiky a tak vytváří umělecké intervence nebo společenské akce, vyvolávající reakce, napětí a dialog. Od roku 1993 provozuje neoficiální iniciativy místních i mezinárodních uměleckých akcí, které získaly podobu "bienále Alytus". Od roku 1995 je vedoucím Umělecké školy v Altyusu. Do roku 2009 působil na mezinárodní umělecké scéně.

Související články

Po-hádky: Mezinárodní symposium
Redas Diržys:  (1999)Fotograf: Daniel Šperl Redas Diržys:  (1999)Fotograf: Daniel Šperl Redas Diržys:  (1999)Fotograf: Daniel Šperl Redas Diržys:  (1999)Fotograf: Daniel Šperl