Ron Miltenburg

Kurátor, Amsterdam
K projektu Fungus

Klasifikace

Article

Kurátor

Ron Miltenburg

Projekt

Hermit FoundationFungus

Místo

Plasy Monastery

Skupinka umělců žijících v Amsterdamu mi dala vědět o účasti v mezinárodním sympoziu v Čechách. Většina z nich místo konání navštívila a setkali se s ostatními pozvanými umělci a organizátory. Setkání bylo ze začátku určováno otázkami ekologie, nicméně postupně se zaměřilo k více méně konceptuální poloze, protože ekologie zahrnuje všechny aspekty našeho světa. Dokonce do té míry, že pojem „svět“ je vytvořen lidskou přítomností a lidským chováním. Takže bylo přirozené, že se umělci soustředili na umělecké a estetické aspekty. Podle mé ideální představy by sympozium mělo splnit předsevzaté záměry, ale zároveň je překročit. Pokud jde o mne, nemělo by dojít k debatám o protikladech jako příroda – kultura, východ – západ, podstatný – vedlejší, mužský – ženský, protože každá z těchto dualit je (takříkajíc) jako ptáci, kteří odlétají ze stejného hnízda, ale opačným směrem. Pojďme se zbavit uvažování o hnízdech a věnovat se něčemu jinému – létání. Půjde o umělecká díla, pevně určená hmotou a výrazem. Reflexe, vědomě podepřené nějakými definicemi, ale jen pokud vznikají jako výsledem osobní zkušeností.

Úryvek z rozhovoru Fungus, Plasy, 24. 9. – 24. 10. 1994, připravila Blanka Jiráčková, Ateliér, čtrnáctideník ro současné umění, 1994, č. 19, s. 8


Ron Miltenburg (narozen 1951 v Rotterdamu) je nizozemský kurátor. Studoval východní filosofii v Indii, Švýcarsku a USA a dějiny umění v Amsterodamu. Zabýval se výzkumem paradigmatu metonym a metafor. Působil jako nezávislý novinář, kurátor, televizní a video producent. Připravil výstavy v USA, Nizozemí a Evropě. V současnosti působí ve funkci ředitele uměleckého projektu Living Sculpture v Arnhemu.