Sharon Kivland: Jména andělů

instalace
konvent

LVIII. 3.  Zda anděl poznává postupováním.
Při třetí se postupuje takto: Zdá se, že anděl poznává postupováním. Neboť postupování rozumu se béře podle toho, že se jedno poznává skrze jiné. Ale andělé poznávají jedno skrze jiné: poznávají totiž tvory skrze Slovo. Tedy andělův rozum poznává postupováním.
Mimo to cokoli může síla nižší, může i síla vyšší. Ale lidský rozum může sylogisovati a v účincích poznávati příčiny, z čehož se béře postupování. Tedy andělův rozum, jenž je řádem přírodním vyšší, může to mnohem více.
Mimo to praví Isidor, že démoni poznávají mnohá skrze zkušenost. Ale zkušenostní poznávání je postupováním: neboť "z mnohých pamětí nastává jedna zkušenost a z mnohých zkušeností nastává jedno všeobecné", jak se praví na konci Poster. i na začátku Metafys. Tedy andělovo poznávání je postupováním.

Sv. Tomáš Akvinský, Summa theologie, sv. 9, otázka LVIII, překlad Emilián Soukup, 1937-1940
Pracovala jsem v horní chodbě, na stěně proti oknům a nádvoří. Sledovala jsem cestu slunce, jak postupovalo kolem budovy a použila jsme časový rozvrh nebeských hierarchií, které jako každá pracovní rota? andělům dávají jména a určují jim čas, kdy mají být během dne ve službě.
Sharon Kivland, 1994


Sharon Kivland je americká vizuální umělkyně narozená v roce 1955 v Německu, žije a pracuje v Londýně a ve Francii. Vystudovala dějiny umění na Goldsmiths College, University of London, 1995
Doktroský titul z dějin umění získala na  University of Reading, 2002, působila jako pedagog na Wimbledon College of Art, University of the Arts, London. Byla vedoucí editorkou Transmission: Speaking and Listening (Site Gallery, Sheffield - 5 svazků). Spoluautorka The Rules of Engagement (Artwords, London – 14 volumes) a spolu editorkou s Jasparem Josephem-Lestem, o teorii a uměleckém díle "Art and Text". Je editorkou série Transmission Annual.
Autorkou série knih Freud na prázdninách. S Forbesem Morlockem pracuje na další edici příspěvků z konferencí, z nichž nejnovější je Freud and the Gift of Flowers. Měla stáž na Institute of Germanic and Romance Studies na University of London, kde v  roce 2006 připravila konferenci na téma Freud in Translation, Freud in Transition, po níž následovala série pěti seminářů. S Naomi Segal uspořádala konferenci Vicissitudes. Histories and Destinies of Psychoanalysis v roce 2008 a následně v roce 2013vydaly knihu Vicissitudes. Histories and Destinies of Psychoanalysis. Je redaktorkou časopisu E.R.O.S., časopisu The journal of Eros Press, který se vydává dvakrát ročně. Účastnila se mnoha zahraničních výstav, a uměleckých veletrzích. Její práce zastupují britské i zahraniční galerie. 

Související články

Průsvitný posel: Hermit III.
Sharon Kivland:  (1994)Fotograf: Gert Ruiter Sharon Kivland:  (1994)Fotograf: archive Sharon Kivland:  (1994)Fotograf: archive Sharon Kivland:  (1994)Fotograf: archive