Sharon Kivland: Litanie

zvuková instalace
konvent
Klášter Plasy 1993

Třicet miniaturních reproduktorů jsem umístila po stěnách šnekovitého schodiště vedoucího do druhého patra konventu. Tudy chodívaly (možná jen v mé fantazii, aby se sem instalace lépe hodila) jeptišky do svých cel. Když stoupáte nahoru po schodech, provází vás, nebo předbíhá zvuk; šeptání modlitby provází vaše kroky. Slova jsou těžko rozeznatelná, jsou přerývaná dechem, nadechováním. Mluvený text je anglický, ale může být i latinský, český nebo italský. Katolická výchova připomene slova "Marie... Svatá Matko... Svatá Bohorodičko..." a všechna další jména Panny Marie... 52 pojmenování přesně řečeno, tvoří modlitbu a provází stoupajícího a sestupujícího po schodech.
Sharon Kivland, 1993


Sharon Kivland (USA, 1955) je vizuální umělkyně, pedagožka a kurátorka, žije a pracuje v Londýně a ve městě Pleslin v Francii. Kromě uměleckých aktivit a kurátorství se zabývá teoretickým výzkumem a výukou umění na univerzitě v Sheffield Hallam University a je Research Associate v Centru pro freudovskou analýzu a výzkum v Londýně. Od roku 1979 se účastnila mnoha samostatných a skupinových výstav v Evropě a Severní Americe.

Jejím hlavním médiem je barevná fotografie. Další oblastí jejího zájmu jsou předměty z kovu, kůže, látky, skla, zrcadel a podobně. Tyto dva přístupy lze kombinovat; a v obou je často doplňujícím prvkem psaný text. Ve své práci Kivland zkoumá to, jak jsou naše životy řízeny systémy, které se navzájem doplňují, překrývají a vzájemně si protiřečí, zatímco soustavně procházejí obdobím změn. Zahrnují oblasti jako jazyk, gender, čas / prostor, umění, filozofie, politika, příroda, historie, ekonomika. Její přístup je zaměřen na identitu ženy a jejího těla.