Stefan Pfaff Hösch

Dialog s Metternichem
Intervence

Kurátor: Gerhard Effertz

 

Stefan přijel do Plasů bez předem připraveného plánu a konceptu. Po prohlídce prostorů kláštera se rozhodl, že nebude vyrábět a instalovat fyzické předměty. Naopak - po konzultaci se správou kláštera navrhl vyklidit přízemí a patro bývalého letního refektáře, které kancléř Metternich nechal v době svého panství v Plasech přestavět z nejasného důvodu na sýpku a dřevěnou konstrukcí přepažil rozsáhlý sál, který měl sloužit jako jídelna pro několik stovek bratrů. Prostor refektáře/sýpky sloužil v posledních desetiletích jako skladiště, v roce 1981 zde byly vystaveny velkoformátové fotografie během akce 9x9. Stefanův akt očištění přízemí i prvního patra refektáře byl symbolicky zdůrazněn lanem, autorem umístěné v obou patrech jako aluzi na prohlídkové trasy v památkově chráněných objektech. Refektář byl v dalších letech využíván ke koncertům a divadelním představením.

Miloš Vojtěchovský, 2017


Stefan Pfaff Hösch (narozen 1959) studoval u prof. Magdaleny Jetelové na Staatliche Kunstakademie v Düsseldorfu, zabývá se konceptuálním umění a digitálními médii, žije a pracuje v Cáchách.

RS 21.6.2017