Tony Roch: Film [On] Location

digitální video, délka 15 min
prelatura

Poznámky k práci:
Film je založen na způsobu reprezentace řady typických událostí a míst, které vymezují příběh inspirovaný žánrem „noir“.
Chodby, schodišťě a požární schodiště hlavní budovy prelatury, určovalo pohyb filmu. Technikou promítání videozáznamu z předchozí scény v jiné části prostoru při filmování nové scény mezi oběma úrovněmi obrazu vzniká propojení.
Prolínají se různé roviny scén, té která právě vzniká, a další scény, která již byla zaznamenána, která je zaznamenána jako promítaná sekvence obrazů v prostoru. Práce je přepisem nebo přemístěním míst a sekvencí filmu zpět do prostoru reprezentace.
Narativ „filmu noir“je charakterizován re-konstrukcí zločinu, mechanismem objasnění, řešením nebo opětovným řešením záhady. Práce tento mechanismus používá jako návrat posloupnosti sekvencí různých vrstev.
Výsledkem je dislokace prostoru – reorganizované filmové sekvence, soubor fragmentů, ve kterém okraj rámce přijde do prostoru záběru a skutečné umístění scény se stane ambivalentní.

Tony Roch, 1999 Plasy


Tony Roch natočil v interiérech pochmurných klášterních budov znepokojivý film bez začátku, konce, děje a hrdiny – patrnou dekonstrukci a interpretaci žánru film noir.

Související články

Po-hádky: Mezinárodní symposium
tony_roch1a