Trudi van der Elsen: Vlastní odraz na vodní hladině

instalace
konvent

Když jsme seděli u ohně, byl jsem dotázán, jestli jsem někdy mluvil se svým odrazem ve vodě, nebo se ho někdy dotkl. Bylo mi řečeno, ať to někdy vyzkouším a dostal jsem pokyny, jak to udělat. Stoupni si na kraj vody, bylo mi řečeno, podívej se na svůj odraz. Kdo je to? Vypadá jako ty, ale jeho hlava je tam dole a dívá se na tu druhou. Myslí na tu samou věc, přemýšlí o tom, kdo jsi? Pak zvedni nohu, přes vodu, a jemně ji skloň. Ta druhá noha přijde, aby potkala tvoji, a pokud jsi velmi opatrný (nezčeříš hladinu vody), druhá noha se dotkne tvojí. Poznáváš své druhé já. Pak, jak noříš nohu dále do vody, přistoupí i druhá noha, projde tvým chodidlem a zmizí v tvojí noze. Čím hlouběji se noříš do vody, tím víc tvého druhého vstupuje do tebe. Těsně předtím, než vstoupíš přímo do toho druhého světa, podívej se dolů a vidíš dole jen svoji hlavu. Je tam jen hlava tvého druhého já. A pak se podívej vzhůru, když se potápíš pod hladinu, a neuvidíš nic. Tvoje druhé já přešlo do světa, který jsi opustil, aby zaujalo tvé místo. Nyní jdi po dně řeky a pomalu vystup na vzdálené straně. Pokud se podíváš z vody nahoru, neuvidíš nikoho, jen les. Ale jak se vynořuješ do tohoto světa, něco tě opustí, prochází tělem dolů do vody. A nyní kdo je skutečné já, a co je skutečný svět?
Jak řekl Kengā, člen kmene Mbuti (Afrika); z knihy Colin Turnbull: Lesní svět.

Podporořeno nadací Het Mondrians Fonds v Nizozemsku

Trudi van der Elsen (1956) se narodila v Nizozemí, vystudovala Gerrit Rietveld Academie, kde získala titul MA ve výtvarném umění. Zabývá se malbou, kresbou, instalacemi, performancí, fotografií a videem. Ve své práci se inspiruje často poznatky z oborů jako je geologie, nebo archeologie, zajímá ji zejména provázanost člověka s krajinou, ve které žije. Lidské tělo nese v její tvorbě funkci znaku, nebo rezonátoru, spojujícího nás s půdou. Její práce klade otázky po oprávněnosti oddělení přírodního a kulturního, a prostřednictvím performativní fotografie a videa vyjadřuje pocity odcizení současného člověka od konkrétního místa a prožitku času.
Trudi žije v irském Co. Clare a vystavuje v mezinárodním uměleckém kontextu. V roce 2014 získala stipendium od Clare County Council na residenci v Tyrone Guthrie Centre v Annaghmakkerig. V roce 2015 byla na residenci GUAC v Aras Eanna, Inis Oirr a vystavovala cyklus 'Dwellling in Times' v Red Couch Space v Ennistymon. Od roku 2009 působí jako kurátorka / ko-ordinátorka Galerie Courthouse v Ennistymonu, Co. Clare v Irsku.