Uschi Kütz

Sůl a světlo
Instalace, sýpka

Kurátor: Gerhard Effertz

 

Uschi Kütz si vybrala jednu z tmavých suterénních místností sýpky. Na místa podlahy, kam přes den dopadalo okny slabé světlo vysypala tenkou vrstvou kuchyňské soli. Solný obraz vytvářel podivně nereálný dojem emanující plochy, ale způsobil konflikt s památkáři, kteří pokládali použití soli v podzemí budovy za nebezpečné. Sýpky byly v té době stále v používání místního zemědělského družstva a v místnostech vedle raně středověké kaple svaté M.Magdalény byly uskladněny pesticidy a další jedovaté chemikálie.


Uschi Kütz (1953), žije v Cáchách.