Sekce

Grant Program

Klasifikace

Venue

Projekt

Uutěrky

Místo

Uutěrky

Malé grafické studio se primárně zabývá nízkonákladovými publikacemi, autorskou ilustrací, ale také volnými uměleckými projekty. Na základě vlastních profesních aktivit staví Uutěrky část programové koncepce dílen na setkávání pozvaných hostů s místními obyvateli. V minulém roce začalo autorské duo Mjk a Fjk (Martin Krkošek a Pavla Byrtusová) v Návsí budovat zázemí pro komunitní a kulturní centrum. Úspěšně navázali kontakt s obecním zastupitelstvem, které se rozhodlo jejich záměr podpořit pronájmem obecní budovy bývalé pily za symbolickou cenu. Rozlehlá louka kolem pily se má postupně proměnit na tzv. Komunitní park, který poslouží jako zázemí pro plánované venkovní události. Podoba parku vzejde ze společných diskusí obyvatel Návsí.