Yuri Leiderman: Trojské tance

performance (text, kresba křídou, historické mapy)
konvent
Po-hádky 1999

Řecký mýtus Illiada obsahuje mimo obsáhlého katalogu evropských jmen – také množství záznamů o zranění, deformaci těl. Je zde celá řada useknutých údů, hrdel protknutých kopím, roztříštěných lopatek, vyražených zubů, probodnutí oštěpem, jsou zde hrdla spojená s trupem jen kouskem kůže. Trójané tu hrají většinou roli „potravy pro děla“ a dostane se jim pozornosti pouze jako osobám, vražděným Achillem, Odyseem a Ajaxem. Jejich původ je stejně isomorfní, jako způsob jejich vytracení se z příběhu. Jejich jména jsou - vedle způsobu, jakým jsou odklízeni ze světa - jedinou připomínkou jejich existence.
Tento výčet naznačuje, že byl vypracován chvatně, náhodně, jen podle toho, aby vyhověl potřebám poetiky a rytmu. Ale z určitého pohledu je soupis zavražděných Trójanů tím nejpoetičtějším aspektem Illiady. Když jsem studoval jména achajských vůdců – Odysea, Menelaa, Achilla, atd. – uvědomil jsem si, co nám mohou elektronická média poskytnout. S pomocí evropských elektronických databází můžeme nejen nalézt jména řeckých hrdinů, ale příběhem přiblížit také způsob jejich smrti.

Youri Leiderman, Plasy 1999


Yuri Leiderman (nar. 1963, Oděsa, Ukrajina) je ukrajinský a ruský výtvarný umělec a spisovatel, člen skupiny Moskevských konceptualistů. Od roku 1987 do roku 1990 byl také členem skupiny MedHermeneutics. V roce 2005 získal literární cenu Andreje Bělého. Byl v letech 2008-2010 také členem skupiny "Kapiton"a "Corbusier". Jeho film byl promínán na 68. mezinárodním filmovém festivalu v Benátkách. Žije a pracuje v Berlíně.